Regels en afspraken rondom afstandsleren in 5 punten

Om het afstandsleren succesvol te maken, is een aantal regels en afspraken cruciaal. Deze staan hieronder. Ze gelden voor docenten en leerlingen en worden ook aan ouders gecommuniceerd, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn. Dit zijn de regels en afspraken die we nu hebben vastgesteld. Het zou kunnen dat we deze de komende weken aanscherpen of aanpassen. Ook voor ons is dit een leerproces.

 1. Leerlingen en docenten volgen het rooster in Magister. De basisafspraak is dat de docent de planner voor zijn/haar vak in de documenten van Magister hangt. Daarnaast noteert de docent de taken per les of week in Magister.
 2. Naast het zelfstandig werken aan de planners, hebben collega’s inmiddels ook toepassingen gevonden die voor hun vak goed werken, bijvoorbeeld:
  • Microsoft teams: het kan zijn dat een docent klassikaal online les gaat geven via Microsoft Teams. Dit staat dan in Magister bij de les genoteerd. Alle leerlingen kunnen werken met Magister Teams. De handleiding voor het werken hiermee, ontvangen de leerlingen als bijlage.
  • Schoolpoort: de eerste klassen werken met Schoolpoort. Meneer Halbesma is bezig om programmeren en voor sommige klassen ook wiskunde in Schoolpoort vorm te geven.
  • Online lesmaterialen: veel methodes hebben al online toepassingen. Deze zijn via Magister te bereiken.
  • Instagram: mevrouw Nota heeft contact met al haar leerlingen voor Engels via Instagram.
  • Website: er zijn collega’s die hun eigen website bijhouden en via de website online lesgeven.
 3. Let erop dat als er online lesgegeven wordt, dat de les dan niet langer duurt dan de voorgeschreven minuten. Anders kan de volgende collega de les niet starten.
 4. Docenten oriënteren zich op formatieve toetsen via bijvoorbeeld: Socrative, LessenUP, EDPuzzle, Google Forms etc.
 5. We vragen ouder(s)/verzorger(s) om met hun zoon/dochter de verscheidene vakken na te lopen aan het einde van de dag. Waar heb je vandaag aan gewerkt? Wat wordt er van je verwacht morgen?

Handleiding MS Teams voor Leerlingen en Docenten

Gerelateerd nieuws

Nieuwsoverzicht
Besluitvorming rondom schoolexamens
24 maart, 2020

Besluitvorming rondom schoolexamens

De scholen van OVO Zaanstad hebben naar aanleiding van het besluit van de Minister om meer ruim...

De scholen van OVO Zaanstad hebben naar aanleiding van het besluit van de Minister om meer ruimte te geven voor de schoolexamens besloten de afname van schoolexamens op school met onmiddellijke ingang stop te zetten. De examens die op afstand kunnen worden afgenomen zullen i...

Lees meer
Persbericht ovo zaanstad
18 maart, 2020

Persbericht ovo zaanstad

Sluiting scholen door Corona.

Sluiting sch...

Sluiting scholen door Corona.

Sluiting scholen door corona: OVO Zaanstad kiest voor onderwijs op afstand

In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet besloten om...

Lees meer