Regels en afspraken rondom afstandsleren in 5 punten

Om het afstandsleren succesvol te maken, is een aantal regels en afspraken cruciaal. Deze staan hieronder. Ze gelden voor docenten en leerlingen en worden ook aan ouders gecommuniceerd, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn. Dit zijn de regels en afspraken die we nu hebben vastgesteld. Het zou kunnen dat we deze de komende weken aanscherpen of aanpassen. Ook voor ons is dit een leerproces.

 1. Leerlingen en docenten volgen het rooster in Magister. De basisafspraak is dat de docent de planner voor zijn/haar vak in de documenten van Magister hangt. Daarnaast noteert de docent de taken per les of week in Magister.
 2. Naast het zelfstandig werken aan de planners, hebben collega’s inmiddels ook toepassingen gevonden die voor hun vak goed werken, bijvoorbeeld:
  • Microsoft teams: het kan zijn dat een docent klassikaal online les gaat geven via Microsoft Teams. Dit staat dan in Magister bij de les genoteerd. Alle leerlingen kunnen werken met Magister Teams. De handleiding voor het werken hiermee, ontvangen de leerlingen als bijlage.
  • Schoolpoort: de eerste klassen werken met Schoolpoort. Meneer Halbesma is bezig om programmeren en voor sommige klassen ook wiskunde in Schoolpoort vorm te geven.
  • Online lesmaterialen: veel methodes hebben al online toepassingen. Deze zijn via Magister te bereiken.
  • Instagram: mevrouw Nota heeft contact met al haar leerlingen voor Engels via Instagram.
  • Website: er zijn collega’s die hun eigen website bijhouden en via de website online lesgeven.
 3. Let erop dat als er online lesgegeven wordt, dat de les dan niet langer duurt dan de voorgeschreven minuten. Anders kan de volgende collega de les niet starten.
 4. Docenten oriënteren zich op formatieve toetsen via bijvoorbeeld: Socrative, LessenUP, EDPuzzle, Google Forms etc.
 5. We vragen ouder(s)/verzorger(s) om met hun zoon/dochter de verscheidene vakken na te lopen aan het einde van de dag. Waar heb je vandaag aan gewerkt? Wat wordt er van je verwacht morgen?

Handleiding MS Teams voor Leerlingen en Docenten

Gerelateerd nieuws

Nieuwsoverzicht
Examens gaan dit jaar niet door
17 april, 2020

Examens gaan dit jaar niet door

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamenci...

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak.

Lees meer
P.T.A. toetsen op afstand
01 april, 2020

P.T.A. toetsen op afstand