Bezwaar formulier

Toelichting formulier

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen kunnen scholen grenzen stellen aan het aantal toe te laten leerlingen. Het kan het soms voorkomen dat een school meer aanmeldingen heeft dan dat er plaatsen zijn.

Om zoveel mogelijk te bereiken dat alle leerlingen op een school van hun keuze terecht kunnen, hanteren de scholen in de gemeente Zaanstad een gemeenschappelijk beleid aanmelding en inschrijving.

Mocht u niet tevreden zijn over de gevolgde procedure of moeite hebben met de weigering tot inschrijving van uw zoon/dochter bij uw school van voorkeur, dan kunt u dit formulier gebruiken om te reageren.

Naar aanleiding van uw bezwaar zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen. Mocht dit niet direct leiden tot een goede oplossing, dan wordt uw verzoek voorgelegd aan een gemeenschappelijke adviescommissie. Deze adviescommissie zal u uitnodigen voor een formeel gesprek. In dit gesprek kunt u, al dan niet bijgestaan door een meerderjarige deskundige/gemachtigde, uw bezwaren en wensen nader toelichten.

De onafhankelijke adviescommissie bestaat uit meerdere personen die afkomstig zijn uit en ervaring hebben met de onderwijssector. De adviescommissie brengt een advies uit aan het betrokken schoolbestuur, waarna een formeel besluit volgt.

De praktijk leert dat een goede voorbereiding het halve werk is. Indien u als ouder/verzorger bijgaand formulier zo volledig mogelijk invult en tijdig opstuurt en duidelijk aangeeft wat uw motivering is, dan is de adviescommissie goed in staat naar de mogelijkheden te kijken.

Download hier formulier

voorlichtingsmomenten

Op Het Saenredam worden dit jaar de volgende voorlichtingsmomenten georganiseerd:

De informatieavond:

POVO donderdag 12 december 2019                                         19.30 POVO avond presentatie

Het open huis:

vrijdag 31 januari 2020                                                                 15.00 – 17.30

zaterdag 1 februari 2020                                                             10.00 – 12.30

Open lesmiddagen:

woensdag 15 januari 2020                                                          vanaf 13.30

woensdag 5 februari 2020                                                           vanaf 13.30