Bruikleenovereenkomst

Bruikleen leermaterialen op de scholen van OVO Zaanstad

In het voortgezet onderwijs geeft de school aan de leerling de benodigde leermaterialen, dat wil zeggen leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, cd’s en dvd’s, in bruikleen voor de duur van de opleiding. Er wordt hiervoor door de overheid een bedrag per leerling beschikbaar gesteld aan de school.

De leermaterialen worden telkens voor de duur van een schooljaar in goede staat ter beschikking gesteld.

Wij verwachten dat leerlingen

 • zorgvuldig omgaan met de schoolboeken en digitale leermaterialen;
 • de schoolboeken kaften en onderhouden;
 • de leermaterialen gebruiken in overeenstemming met hun bestemming;
 • de leermaterialen niet aan iemand anders uitlenen of verhuren.

Aan het einde van het schooljaar worden de leermaterialen door de leerlingen weer op school ingeleverd.
N.B. Dit schooljaar zijn alle schoolboeken van leerjaar 1MH leerwerkboeken waarin leerlingen mogen schrijven. Deze boeken worden aan het eind van het schooljaar niet ingeleverd.

De in te leveren schoolboeken verkeren

 • in complete staat, dat wil zeggen inclusief eventuele bijlagen zoals bijvoorbeeld cd-roms en woordenlijsten;
 • in goede staat, dat wil zeggen dat
  – de bladzijden van de boeken nog goed gelijmd of gebonden zijn (dus geen losse bladzijden);
  – de schoolboeken niet beschreven zijn;
  – geen van de bladzijden van de schoolboeken gevouwen is (geen “ezelsoren”);
  – er in de bladzijden van de schoolboeken niet geknipt of gescheurd is;
  – er in de schoolboeken geen stickers geplakt zijn.

Bij de start van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders/verzorgers een overzicht van de beschikbaar gestelde leermaterialen;

Bij het inleveren ontvangen leerlingen en ouders/verzorgers een melding dat de leermaterialen retour zijn ontvangen;

Leermaterialen die niet of niet compleet worden ingeleverd, worden door de school in rekening gebracht bij de leerling dan wel diens ouders/verzorgers.