Afname Cito 1

Zaandijk, 2 april 2021

Aan de ouder(s)/verzorgers van alle leerlingen leerjaar 1

Betreft: Afname Cito 1

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voor het eerste leerjaar staat op woensdag 14 april en donderdag 15 april 2021 de afname van toetsen voor het Cito Volgsysteem op de planning. Op deze twee dagen wordt er naast de afname van de Cito geen les gegeven. Afhankelijk van het rooster wordt uw zoon/dochter óf tweemaal het 2e, 3e en het 4e uur op school verwacht, óf het 5e, 6e en 7e uur. Het rooster vindt u tijdig in Magister.
De leerlingen maken in totaal 6 toetsen voor het Cito Volgsysteem. Door deze meting krijgen we inzicht in de beheersing van de kernvaardigheden en kunnen we zien wat sterke en zwakke punten van uw zoon of dochter zijn. Voor de volgende gebieden worden toetsen afgenomen: Nederlandse leesvaardigheid, Nederlandse woordenschat, taalverzorging, Engelse leesvaardigheid, Engelse woordenschat en rekenen/wiskunde.
De meeste materialen voor de afname worden door school verzorgd. Wel is het belangrijk dat uw zoon of dochter de hieronder genoemde spullen mee naar school neemt:

  • Een leesboek;
  • Een potlood;
  • Een gum;
  • Een geodriehoek;
  • Een puntenslijper;
  • En een rekenmachine.

De uitslag van de toetsen volgt meestal na zo’n drie weken. Deze wordt door de mentor met uw zoon of dochter besproken. Ook ontvangt u de uitslag per post thuis. De uitslag wordt gebruikt om mogelijke hiaten in beeld te krijgen en ondersteuning te organiseren. Als u hierover aanvullende vragen heeft, kunt u hierover altijd contact opnemen met de mentor.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd over de aankomende Cito afname.


Met vriendelijke groet,
Tineke Keuning, afdelingsleider onderbouw