Scholen- en Beroepen-markt lj 3 (loc. Trias)

Zaandijk, december 2019

Aan de leerlingen van de 3e en/of 4e klas en hun ouder(s) / verzorger(s)

Betreft: Scholen- en Beroepenmarkt 30 januari 2020

Geachte mevrouw, heer, beste leerling,

Tijdens hun vmbo-opleiding oriënteren onze leerlingen zich op hun vervolgstudie in het mbo of havo. Eén van de activiteiten bij deze oriëntatie is het bezoek aan de “Scholen- en Beroepenmarkt”.

Waar/hoe laat?

De markt vindt  plaats op donderdagavond 30 januari 2020 in het gebouw van het Trias VMBO te Krommenie, Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie, van 19.00-21.30 uur. Er zijn talrijke voorlichters van opleidingen in het mbo en havo die presentaties zullen geven in een lokaal of u persoonlijk te woord staan op de infomarkt. Voor leerlingen uit leerjaar 3 is deze avond een verplicht PTA-onderdeel LOB. Leerlingen uit leerjaar 4 zijn van harte welkom, mits zij tijdig zijn aangemeld.

Aanmelden:

Voor deze avond melden de leerlingen zich digitaal aan.
Hoe gaat het inschrijven?

1. Ga naar https://www.scholenenberoepenmarktzaanstreek.nl/home
2. Oriënteer je op je te maken keuze via de ‘aanbod’-knop in het menu(rechts bovenaan);
3. Klik op ‘Registreren’ (rechts bovenaan);’
4. Selecteer de ‘School’, de ‘Klas’ en vul het leerlingnummer in;
5. Doorloop de Registratie;
6. Geef drie keuzes op. We proberen iedereen bij twee van de drie keuzes te plaatsen.

Let op: registeren kan slechts één keer. Als de keuzes zijn gemaakt en de mailbevestiging is binnen, ga dan via die bevestiging link terug naar de registratie.

Aanmelden vanaf heden tot en met 8 januari 2020.
Er komt per mail een bevestiging van de inschrijving. Deze mail is een voorlopige bevestiging. Een week voor aanvang van de Scholenmarkt komt de definitieve bevestiging. Deze definitieve bevestiging is tevens het toegangsbewijs. Neem deze bevestiging mee, dat is tevens “routeboekje” voor de avond en bij binnenkomst zal hiernaar gevraagd worden.

Tevens vestigen wij uw aandacht op de volgende belangrijke zaken:

*        De Scholen- en Beroepenmarkt:30 januari 2020:  19.00-21.30 uur Locatie Trias VMBO.
*        Aanmelden vanaf heden tot en met 8 januari.
*        In het overzicht op de website staan de opleidingen waarover voorlichting gegeven wordt.
*        Let u er a.u.b. op of uw zoon/dochter voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden.
        – De basisberoepsgerichte leerweg geeft instroomrecht naar de opleidingen op niveau 2.
        – De kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen geven instroomrecht naar de opleidingen op niveau 3 en niveau 4 in het mbo..
*        Wij raden aan met het openbaar vervoer of met de fiets naar de Scholen- en Beroepenmarkt te komen. Het Trias VMBO heeft geen parkeerfaciliteiten en in de omgeving van de school is het aantal parkeerplaatsen zeer beperkt. Houdt hier rekening mee bij de tijdsplanning!!

Zijn er vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groeten,
Mevrouw M.A. den Boer – Nuijens, decaan Het Saenredam
m.denboer@saenredam.nl

* De presentie leerjaar 3 wordt bijgehouden.  Bij afwezigheid krijgt men een vervangende opdracht.