Per 1 september 2019 gebruiken wij WIS Collect om de facturen en betalingen voor leerlingen te digitaliseren. Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor uw kind klaar staan (bijvoorbeeld schoolkosten en excursies).

Door middel van deze handleiding willen wij u wegwijs maken in WIS Collect zodat u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken. Voor vragen kunt u mailen naar administratie@saenredam.nl of contact opnemen met de schooladministratie.

Onze school heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met WIS collect voor het debiteurenbeheer. WIS collect is deelnemer van het Privacy Convenant en werkt met de verwerkersovereenkomst 3.0 die vanaf 25 mei 2018 door het onderwijs wordt uitgevoerd. Alle gebruikte persoonsgegevens in WIS Collect zijn en blijven eigendom van de school.

Bijlage: Handleiding

Op de website van WIS kunt u meer lezen en is een instructiefilmpje te bekijken.

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad, gevestigd te Zaanstad aan de Paulus Potterhof 1, in deze vertegenwoordigd door mevrouw M.S.J. Hendriks, directeur van Het Saenredam, daartoe gemachtigd door het College van Bestuur bij besluit van april 2011 verder te noemen “de school”. Volledige informatie kunt u rechts onder downloads knop downloaden.

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

De examenkandidaten worden na 10.30 uur telefonisch op de hoogte gesteld.

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Het 30-minuten rooster voor groep 8.

1 e 8.30-9.00
2 e 9.00-9.30
3 e 9.30-10.00
Pauze
4 e 10.15-10.45
5 e 10.45-11.15
6 e 11.15-11.45
Pauze
7 e 12.00-12.30
8 e 12.30-13.00


<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Het Saenredam heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is en steeds gemakkelijker wordt.

Omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen gaan we stapsgewijs een steeds gezondere kantine maken.
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is.

Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken 
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij
het uitgestalde aanbod als in de automaten.

Onze ambitie is in ieder geval nu een zilveren kantine en daarna gaan we voor meer:
– Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
– We bieden minstens groente of fruit aan
– De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Het Saenredam werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine
Met onze cateraar hebben wij afgesproken dat minstens eens per jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht wordt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Ook heeft de schoolleiding regelmatig overleg met de cateraar over het aanbod. Binnen de lessen wordt uiteraard aandacht besteed aan gezonde voeding en de leerlingen leren welke producten
bijdragen aan hun gezondheid.

<
juni 2024
>
juni 2024
202406
<
juni 2024
>
juni 2024
202406