<
juni 2024
>
juni 2024
202406
<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n 85.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben. De feestdagen komen eraan en dan is het voor vele gezinnen extra zwaar om rond te komen. Op Het Saenredam leiden wij onze leerlingen op tot kritische wereldburgers die het verschil maken. Daarom starten wij met onze leerlingen een initiatief om voedsel en andere producten in te zamelen en zo de vele gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Zaanstreek te steunen.

Vanaf maandag 14-11-2022 staan er op school kratten klaar om producten voor de Voedselbank Zaanstreek in te zamelen. Voor de medewerkers zetten wij kratten neer in de personeelskamer. Voor de leerlingen zetten wij kratten neer bij de balie waar zij producten in kunnen leggen. Via de download link op deze pagina is een boodschappenlijst te vinden met de benodigde producten. Wij zullen de gevulde kratten op vrijdag 02-12-2022 weer retour brengen naar de Voedselbank.

<
juni 2024
>
juni 2024
202406
<
juni 2024
>
juni 2024
202406
<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Aanstaande maandag (7 februari) is weer een ontwikkeldag voor de medewerkers van Het Saenredam en zijn er geen lessen volgens rooster.

Deze maandag is dus voor de leerlingen lesvrij!

Als er met een leerling voor die dag een individuele afspraak is gemaakt (bijvoorbeeld voor het inhalen van een toets), staat dat vermeld in Magister.

Met vriendelijke groet, Administratie Het Saenredam

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Zaandijk, 4 oktober 2021

Betreft: informatie Halt en Bèta&Tech Experience

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Voor de leerlingen van leerjaar 2 staat in de week voorafgaand aan de herfstvakantie een tweetal activiteiten gepland waarover ik u graag in deze brief informeer.

Op dinsdag 12 en op woensdag 13 oktober geeft Halt in alle tweede klassen voorlichting over groepsdruk. We zijn blij dat zij deze activiteit, na twee ‘coronajaren’ weer aanbieden. Wij hebben gekozen voor het thema groepsdruk, omdat driekwart van de jeugdcriminaliteit gepleegd wordt in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In de voorlichting ervaren de leerlingen in een oefening zelf wat groepsdruk is: ze zien dat ze door groepsdruk iets anders kunnen doen dan wanneer ze alleen waren geweest. De leerlingen bedenken zelf tips om weerbaarder te kunnen zijn. De mentor is bij deze activiteit aanwezig.

Op donderdag 14 of vrijdag 15 is de eerste activiteit in het kader van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Onze leerlingen gaan daarvoor naar het Regio College. Daar krijgen ze een traject, inclusief lesprogramma en techniek escape room: de Bèta&Tech Experience. Dit is een interactieve en spannende techniekbeleving voor tweedejaars leerlingen. Het doel is dat leerlingen enthousiast worden over techniek door te doen in plaats van te luisteren of te kijken.

Het bezoek aan het Regio College wordt in de mentorles voorbereid. De totale ervaring, inclusief de spannende techniek escape room en een bezoek aan een techniek laboratorium, duurt ongeveer 90 minuten. Leerlingen mogen zelfstandig of in kleine groepen naar het Regio College fietsen. De mentor begeleidt de activiteit. Na afloop fietsen de leerlingen zelfstandig naar huis.

KlasDatumTijdstip
2Ddonderdag 14 oktober12.30-14.00 uur
2Fdonderdag 14 oktober14.00-15.30 uur
2Bdonderdag 14 oktober15.30-17.00 uur
2Cvrijdag 15 oktober12.30-14.00 uur
2EVrijdag 15 oktober14.00-15.30 uur
2AVrijdag 15 oktober15.30-17.00 uur

Als u hierover vragen heeft, kunt u ze stellen aan de mentor van de klas of aan mij.

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning
Afdelingsleider onderbouw

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Zaandijk, 26 augustus 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas S2MHb, S2MHc, S2MHd, S2MHe, S2MHf

Betreft: kennismakingsactiviteit leerjaar 2

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Voor de leerlingen van leerjaar 2 staat volgende week een leuke kennismakingsactiviteit in de planning. Op dinsdag 31 augustus of woensdag 1 september gaan alle 2e klassen een uur bowlen met de mentor. Na afloop wordt er gezorgd voor wat eten en drinken in het restaurant van de bowlingbaan.

De klassen zijn als volgt ingedeeld:

Dinsdag 31 augustus:

13.00 – 14.00 uur : klas S2MHd met mentor N. Naderi           (n.naderi@saenredam.nl)

14.00 – 15.00 uur : klas S2MHe met mentor J. Cress               (j.cress@saenredam.nl)

15.00 – 16.00 uur : klas S2Mhc met mentor G. Mantel           (g.mantel@saenredam.nl)


Woensdag 1 september:

14.00 – 15.00 uur : klas S2MHb met mentor R. el Metaoua (r.elmetaoua@saenredam.nl)

15.00 – 16.00 uur : klas S2MHf met mentor D. Ramautar       (d.ramautar@saenredam.nl)


Het adres van de bowlingbaan:

Bowling & Party Zaandam Vrieschgroenstraat 3

1503 MC Zaandam

De leerlingen fietsen vanaf school zelfstandig naar de bowlingbaan en daarna naar huis. Indien u zich hierover zorgen maakt, wilt u dit dan a.u.b. per mail aan de mentor laten weten.


De kosten van deze introductieactiviteit zijn € 12,50 per leerling. Voor het betalen van dit bedrag ontvangt u van het financiële systeem WIS Collect een mail met een linkje voor de factuur. Wilt u de factuur a.u.b. voldoen voordat de activiteit plaatsvindt?

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning
Afdelingsleider onderbouw

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Zaandijk, 24 augustus 2021

Betreft: uitnodiging ouderavond, kennismaking met de mentor

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de kennismakingsavond met de mentor op maandag
30 augustus a.s.
Op deze avond krijgt u tevens informatie van de examensecretaris
mevrouw De Rooij en de decaan mevrouw Meyn.

Vanwege corona is per leerling 1 ouder/verzorger welkom op school. De avond is niet
bedoeld voor leerlingen. Er is inloop vanaf 18.45 uur.

De avond ziet er als volgt uit:
19.00-19.45 uur: plenaire bijeenkomst in het atrium


19.45-20.45 uur: ouders maken kennis met de mentor in een lokaal.


Graag tot ziens op maandag 30 augustus a.s.


Met vriendelijke groet,


Marga Honingh
Afdelingsleider bovenbouw
m.honingh@saenredam.n

<
juni 2024
>
juni 2024
202406

Zaandijk, 24 augustus 2021

Betreft: uitnodiging ouderavond 2 mavo/havo, kennismaking met de mentor

Geachte heer, mevrouw,

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de kennismakingsavond met de mentor op woensdag
8 september a.s.


Vanwege corona is de kennismakingsavond anders dan we gewend zijn. Per leerling is
1 ouder/verzorger welkom en er is geen plenaire ontvangst.

Ouders/verzorgers gaan bij binnenkomst direct naar een groot lokaal of een gymzaal. Ik
zal rondlopen om vragen te beantwoorden.

De avond ziet er als volgt uit:
20.15 – 21.00 uur: Kennismaking met de mentor in een lokaal.

Graag tot ziens op woensdag 8 september a.s.

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning
Afdelingsleider onderbouw
t.keuning@saenredam.n

<
juni 2024
>
juni 2024
202406