Eindexamen

Zaandijk, 2 april 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s),

Betreft: Eindexamen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nog een kleine week en dan gaat het centraal eindexamen op
maandag 17 mei a.s. van start. Een spannende tijd voor uw zoon of
dochter, voor u als ouder/verzorger en voor ons op school.
Graag brengen wij nog een paar belangrijke afspraken onder uw
aandacht:

 • Elke leerling dient ruim op tijd voor aanvang van het
  eindexamen op school te zijn. Alleen dan kan iedereen op een
  rustige manier, met voldoende afstand tot elkaar, naar de
  gymzaal lopen en plaatsnemen.

 • Leerlingen dienen op het schoolplein en in school 1,5 meter
  afstand tot elkaar te houden.

 • Bij Corona gerelateerde klachten blijft uw zoon/dochter
  uiteraard thuis. Stelt u de school hiervan direct op de hoogte
  en mailt u mevrouw De Rooij en mevrouw Honingh
  (yderooij@saenredam.nl en m.honingh@saenredam.nl).

 • Voor leerlingen met klachten is er gedurende de
  eindexamenperiode de mogelijkheid om via de GGD een
  PCR-test met prioriteit te ondergaan. Voor alle
  informatie hierover verwijzen wij u naar de brief die wij
  u hierover vandaag, samen met deze brief, toesturen.
  Tevens treft u in genoemde brief ook informatie aan
  over leerlingen die tijdens de examenperiode in
  quarantaine moeten.

 • Bij het uitdelen van het eindexamen in de gymzaal houden alle
  leerlingen hun mondkapje op tot al het examenwerk op de tafel
  ligt.

 • Omdat er te allen tijde afstand tot elkaar wordt gehouden, kan
  in het geval dat een leerling onverhoopt Corona blijkt te
  hebben, de rest van de leerlingen gewoon deelnemen aan het
  eindexamen.- Voor bijna elk examen is er het 4e uur een online ‘opfrisles’
  ingeroosterd. Deze opfrislessen zijn facultatief, dat wil zeggen
  niet verplicht. De docent stipt de belangrijkste punten aan en
  geeft de leerlingen nog een peptalk.

 • Zie voor alle afspraken rond het eindexamen het boekje ‘Op
  weg naar het eindexamen’. Dit boekje is uitgedeeld en staat
  ook op de website van school.
  Wij wensen alle leerlingen heel veel succes toe!!
  Met vriendelijke groet,
  Marga Honingh
  afdelingsleider bovenbouw
  m.honingh@saenredam.nl