Veilig – duidelijk – betrokken

Veilig – duidelijk – betrokken

Een diploma halen op het hoogst bij je passende niveau vinden we op het Saenredam belangrijk. Maar om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij is kennis en kunde alleen niet meer voldoende. In een steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk dat leerlingen zelfbewust deze wereld tegemoet kunnen treden.

Het is belangrijk dat leerlingen over de vaardigheid beschikken om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Dan kunnen zij de nieuwe uitdagingen in de 21 ste eeuw met de daarbij horende nieuwe kennis en kunde goed aan. Daarvoor zijn zelfvertrouwen, beheersing van sociale vaardigheden, het beschikken over taal om je zelf uit te drukken en die ander te begrijpen belangrijk.

Wie vertrouwen heeft in zichzelf kan keuzes maken, leert van zijn fouten, neemt zijn verantwoordelijkheid en richt zich op oplossingen. Wie weet wat hij kan, zoekt naar de mogelijkheden om goed samen te werken met anderen en treedt veranderingen en uitdagingen open tegemoet. Dat is waar wij graag samen met de leerlingen aan werken.