Informatie Halt en Bèta&Tech Experience

Zaandijk, 4 oktober 2021

Betreft: informatie Halt en Bèta&Tech Experience

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Voor de leerlingen van leerjaar 2 staat in de week voorafgaand aan de herfstvakantie een tweetal activiteiten gepland waarover ik u graag in deze brief informeer.

Op dinsdag 12 en op woensdag 13 oktober geeft Halt in alle tweede klassen voorlichting over groepsdruk. We zijn blij dat zij deze activiteit, na twee ‘coronajaren’ weer aanbieden. Wij hebben gekozen voor het thema groepsdruk, omdat driekwart van de jeugdcriminaliteit gepleegd wordt in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In de voorlichting ervaren de leerlingen in een oefening zelf wat groepsdruk is: ze zien dat ze door groepsdruk iets anders kunnen doen dan wanneer ze alleen waren geweest. De leerlingen bedenken zelf tips om weerbaarder te kunnen zijn. De mentor is bij deze activiteit aanwezig.

Op donderdag 14 of vrijdag 15 is de eerste activiteit in het kader van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Onze leerlingen gaan daarvoor naar het Regio College. Daar krijgen ze een traject, inclusief lesprogramma en techniek escape room: de Bèta&Tech Experience. Dit is een interactieve en spannende techniekbeleving voor tweedejaars leerlingen. Het doel is dat leerlingen enthousiast worden over techniek door te doen in plaats van te luisteren of te kijken.

Het bezoek aan het Regio College wordt in de mentorles voorbereid. De totale ervaring, inclusief de spannende techniek escape room en een bezoek aan een techniek laboratorium, duurt ongeveer 90 minuten. Leerlingen mogen zelfstandig of in kleine groepen naar het Regio College fietsen. De mentor begeleidt de activiteit. Na afloop fietsen de leerlingen zelfstandig naar huis.

KlasDatumTijdstip
2Ddonderdag 14 oktober12.30-14.00 uur
2Fdonderdag 14 oktober14.00-15.30 uur
2Bdonderdag 14 oktober15.30-17.00 uur
2Cvrijdag 15 oktober12.30-14.00 uur
2EVrijdag 15 oktober14.00-15.30 uur
2AVrijdag 15 oktober15.30-17.00 uur

Als u hierover vragen heeft, kunt u ze stellen aan de mentor van de klas of aan mij.

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning
Afdelingsleider onderbouw