Klachtenprocedure

Elke school heeft één of meerdere interne contactpersonen. Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kunnen leerlingen of ouders ook contact opnemen met één van de interne contactpersonen in de school. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst nemen de interne contactpersonen contact op met de externe vertrouwenspersoon. De interne contactpersonen kunnen u ook op weg helpen bij het indienen van een klacht. De namen van de interne contactpersonen zijn John Luntz en Janneke Houtenbos.

Meer informatie vanuit de onderwijsinspectie over het indienen van klachten vindt u hier.