Koers 2020: Buitengewoon goed onderwijs

De koers verwoordt de hoofdambities die de komende jaren centraal staan in onze onderwijsontwikkeling:

  • Hoofd, hart en handen in 2020
  • Structuur biedt ruimte in 2020
  • Docent als lerende professional in 2020

Elk schooljaar worden de ambities vertaald naar de onderwijspraktijk in de scholen. Dit betekent dat ‘Buitengewoon goed onderwijs’ op verschillende manieren in de scholen terug te vinden is. Ook dit schooljaar blijft het College van Bestuur in gesprek over de koers met alle interne en externe belanghebbenden van OVO Zaanstad zoals personeel, ouders, leerlingen, bedrijfsleven en gemeente.

Hoofd, hart en handen in 2020
De samenleving verandert ingrijpend. Het is onze verantwoordelijkheid leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. In 2020 zijn in al onze scholen hoofd, hart en handen met elkaar verbonden. In een uitdagende en veilige omgeving verbinden we theorie en praktijk op alle niveaus en in alle onderwijssoorten. Door dit aanbod ontdekken leerlingen wat ze nodig hebben en ontwikkelen zij zich breed: cognitief, creatief, fysiek én sociaal.

Structuur biedt ruimte in 2020 
Iedere leerling is anders. In 2020 spelen we beter in op deze verschillen zodat we iedere individuele leerling de kans geven zijn dromen, ambities en talenten te realiseren. Dit maatwerk in leren vraagt om het doorbreken van bestaande structuren en het realiseren van nieuwe.

Docent als lerende professional in 2020 
De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. In 2020 is de docent de professional die hem uitdaagt met activerende lesvormen in een inspirerende educatieve omgeving. De docent leert de leerling eigen keuzes te maken, ondersteunt en gidst de leerling. Om dit optimaal te kunnen doen, blijft de docent ook continu werken aan zijn eigen ontwikkeling.