Laptops op Het Saenredam

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij willen onze leerlingen zo goed
mogelijk voorbereiden op de maatschappij en houden daarom  in toenemende mate rekening met deze ontwikkelingen. Het Saenredam kiest ervoor het beste van twee werelden te
verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas en aan de andere kant het
vertrouwde (werk)boek.

Een eigen laptop
Voor het hedendaagse onderwijs is een eigen laptop onmisbaar. Er wordt van
leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met de laptop kunnen werken. Dit maakt het
niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen,
maar het zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze
‘mediawijs’ te maken. Welke website is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de
(fatsoens)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen
op het internet? Dit zijn voorbeelden van vragen die een leerling moet leren beantwoorden
en toepassen in zijn schoolcarrière, maar ook daarna.

Waarom gaan we met laptops werken?
Door technologische vernieuwingen verandert de maatschappij, de toekomstige banen, de
vervolgopleidingen en de leerstijl van leerlingen. Het werken met een laptop sluit hierbij aan.
Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt door het aanbod van allerlei
digitaal lesmateriaal. Lessen kunnen hierdoor ook aantrekkelijker en uitdagender gemaakt
worden, waardoor de motivatie van leerlingen toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek naar het
gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen.
Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan
te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden
door naast de leerroute meer op maat gerichte hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te
bieden.

Tevens zijn leerlingen niet alleen gebonden aan de lessen conform het rooster om kennis op
te doen, maar kunnen ze altijd en overal aan de slag met vragen en leerroutes.
Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer? Zeker niet. Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

Kortom, op Het Saenredam willen wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op de veranderende toekomst en hierbij ondersteunt een eigen laptop. In de bijlage vindt u enige informatie over de laptop waarmee wij willen gaan werken. Zodra uw zoon of dochter is ingeschreven bij Het Saenredam ontvangt u meer informatie over de specificaties en
de aanschaf van de laptop.

Klik hier om te Bestellen.

Het Saenredam – Informatie- en bestelflyer 2021-2022