Leerlingbegeleiding

Op Het Saenredam vinden we zorg voor onze leerlingen belangrijk. Als de mentor denkt dat een leerling meer hulp nodig heeft, zal hij dit eerst met de leerling bespreken. Als hij het nodig vindt, neemt hij contact op met het zorgteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de pedagogische medewerker, de trajectgroep begeleider en de ambulant begeleider. Het zorgteam heeft indien nodig contact met externe instanties. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Op Het Saenredam bieden we ook faalangstreductietraining en een sociale vaardigheidstraining aan. De Remise verzorgt de Trajectgroep begeleiding op maat voor leerlingen die via het ondersteuningsteam in aanmerking komen voor specifieke begeleiding.