Medezeggenschap

Ouderraad en Medezeggenschapsraad (MR)

Wij vinden het contact tussen de school, ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk. In de ouderraad zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigd. De ouderraad is, net als de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders/verzorgers de kans te overleggen met elkaar, met de schoolleiding en met het personeel.

Het Saenredam beschikt over een medezeggenschapsraad (MR) waarin medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De MR praat en denkt mee met de school en adviseert of beslist waar het nodig is. Een belangrijk aspect van de MR is, dat zij, net als de school zelf, de openheid over belangrijke zaken bevordert. Naast de MR van Het Saenredam zelf, is de MR ook vertegenwoordigd in de GMR, de gemeenschappelijke MR van OVO Zaanstad.

De MR van Het Saenredam bestaat uit 8 leden.

Vanuit het (docenten)team:

  • Mirjam Kotte (coördinator ondersteuning en begeleiding)
  • Hildo Scheeve (docent)
  • Fariël Meirmans (docent, secretaris)
  • Jeroen Bos (docent, voorzitter, tevens GMR-lid)

Vanuit de leerlingen:

  • Rende Luitjes (4A)
  • Melanie Smit (4F)

Vanuit de ouders:

  • Caroline Bakker
  • Jan Paul Bekkers

Mocht u vragen, tips of andere suggesties hebben die in het belang zijn van onze school, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit met ons wilt delen.

U kunt de MR bereiken via e-mail mr@saenredam.nl