MENTORGESPREK ONLINE

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Indien u een gesprek met de mentor heeft aangevraagd, hierbij het volgende:

De oudergesprekken met de mentor zullen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen helaas ONLINE plaatsvinden via TEAMS.

U heeft via uw zoon/dochter het briefje met de ingevulde mentorafspraak retour ontvangen.

Om in te loggen bij de online afspraak, moet u de volgende stappen nemen:

1. Inloggen in Magister met DE GEGEVENS VAN UW KIND.

2. U gaat naar de agenda van uw kind in Magister.

3. Bij het tijdstip waarop u het gesprek zou hebben, staat een afspraak. Klik op deze afspraak.

4. In deze afspraak staat een link naar een online afspraak in Teams. Klik op deze link.

5. Als het goed is, heeft u nu contact met de mentor van uw kind.

Indien uw kind zijn/haar wachtwoord van Magister niet paraat heeft of het wachtwoord is vergeten: via 365.vozaanstad.nl is wachtwoord resetten altijd mogelijk.

Met vriendelijke groet,

T. Keuning, afdelingsleider onderbouw

M. Honingh, afdelingsleider bovenbouw