Beroepenmarkt online – groot succes!

Elk jaar wordt een Beroepenmarkt op Het Saenredam gehouden, als onderdeel van LOB, loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Alle mbo’s uit de regio alsmede de havo-scholen uit de Zaanstreek zijn  dan vertegenwoordigd en geven voorlichting over een scala van opleidingen.

Leerlingen kunnen zich vooraf inschrijven voor een aantal voorlichtingsronden. Op de avond zelf is het een drukte van belang, omdat elke leerling met een of twee ouders naar de Beroepenmarkt komt.  Veelal is deze bijzondere kennismaking een goede: een groot deel van de leerlingen meldt zich dan ook aan voor een van de opleidingen waarvoor men zich heeft ingeschreven.

Dit jaar is de Beroepenmarkt online gehouden. Naast de gebruikelijke voorbereiding werd nu  ook de digitale logisitiek ingezet. Op deze manier hebben leerlingen, ouders en collega’s toch informatie kunnen krijgen over hun opleiding.

Alle mbo’s zijn bereid gevonden om aan deze pilot in de Zaanstreek mee te werken.

Het was een enorm succes. Geen gehaast, CO2-neutraal: thuis kennismaken, informatie krijgen en de mogelijkheid hebben om vragen te stellen aan de enthousiaste voorlichters.

Decanaat Het Saenredam