Besluitvorming rondom schoolexamens

De scholen van OVO Zaanstad hebben naar aanleiding van het besluit van de Minister om meer ruimte te geven voor de schoolexamens besloten de afname van schoolexamens op school met onmiddellijke ingang stop te zetten. De examens die op afstand kunnen worden afgenomen zullen ingepland gaan worden. Scholen communiceren daarover zelf rechtstreeks met de examenkandidaten en hun ouders.

Rond 6 april wordt de uitkomst verwacht van een onderzoek van het RIVM naar het besmettingsrisico van corona onder jongeren. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek zullen besluiten worden genomen over de definitieve afname van alle schoolexamens. De planning zal er op gericht zijn dit vóór begin juni te doen, zodat alle examenkandidaten de mogelijkheid wordt geboden hun diploma te halen. Alle collega’s van de scholen van OVO Zaanstad zullen zich inzetten om onze examenkandidaten zo goed mogelijk door deze lastige periode te begeleiden.

Gerelateerd nieuws

Nieuwsoverzicht
Examens gaan dit jaar niet door
17 april, 2020

Examens gaan dit jaar niet door

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamenci...

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak.

Lees meer
P.T.A. toetsen op afstand
01 april, 2020

P.T.A. toetsen op afstand