Ons onderwijs

Wij van Het Saenredam

Het Saenredam is de school voor mavo en havo in de Zaanstreek. Onze brugklas duurt twee jaar. Leerlingen hebben dus alle tijd om een goede keuze te maken, hun talenten te ontdekken en zich thuis te gaan voelen. Lees meer


Opleiden voor de toekomst

Kennis hebben blijft van grote waarde en hoe je kennis verwerft wordt steeds belangrijker. Kortom: “leren” is belangrijk en “leren om te leren” ook. Dat vraagt van leerlingen in toenemende mate de vaardigheid om nieuwe kennis te vergaren en ondernemend te durven zijn. Lees meer


Onze drie clusters

We bieden onderwijs aan in drie clusters. Door traditionele kennisvakken te clusteren, creëren we hedendaags onderwijs, waarin de basis wordt gelegd voor beroepen van de toekomst. Lees meer