Aanmelden Peer 2 Peer

Vanaf volgend schooljaar (2017-2018) start Het Saenredam met de Peer to Peer  systematiek (ook wel P2P of Peer2Peer genoemd).
Deze methode wordt op scholen wereldwijd toegepast en biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen actief te betrekken bij elkaars leerproces.

Meer lezen

Informatie schoolreisje

Op Het Saenredam willen we van onze leerlingen mondige wereldburgers maken. Om dat te bereiken is het goed om ook over onze landsgrenzen heen te kijken. Daarom organiseren we jaarlijks mooie reizen. Voorbeelden van reizen uit voorgaande jaren zijn actieve reizen naar de Belgische Ardennen en de Duitse Alpen.

Meer lezen