Opening school en zelftesten

Zaandijk, 3 juni 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Betreft: Opening school en zelftesten

Beste ouder/verzorger en leerling,

Het kabinet heeft besloten dat de anderhalve meter afstand van
leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs vervalt. Een gevolg
hiervan is dat scholen in het voortgezet onderwijs weer helemaal open
kunnen en dat alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school kunnen.

We zijn blij dat het goed gaat met de bestrijding van de pandemie en
dat de maatregelen verruimd kunnen worden. Het lonkend perspectief is
dat alles na de zomervakantie als vanouds is en alle activiteiten plaats
kunnen vinden. Onze leerlingen, u en alle medewerkers van Het
Saenredam zien enorm uit naar het gewone schoolleven.

Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van het schooljaar.
Wij hebben in Zaanstad vroeg zomervakantie en over twee weken start
de toetsweek voor onze leerlingen. Tijdens de laatste weken willen we
oog houden voor de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen,
zodat een ieder straks gezond van een zeer welverdiende vakantie kan
genieten.

Op Het Saenredam is er helaas sprake van een matige ventilatie. In elk
lokaal hangt een CO2 melder. Zodra de daarop aangesloten lamp rood
wordt en extra ventilatie niet mogelijk is, kan de klas niet langer in het
lokaal onderwijs krijgen.

Enerzijds horen wij van ouders dat ze uitzien naar dat hun kind alle
dagen naar school kan gaan, anderzijds ontvangen wij bezorgde
berichten van ouders. Ook leerlingen zijn verdeeld: er zijn klassen
waarin gevraagd is door te gaan met het huidige stramien om de rust
richting de toetsweek te bewaren, maar we horen ook leerlingen die niet
kunnen wachten weer volledig naar school te komen.

Om aan al deze geluiden tegemoet te komen en met in het achterhoofd
het risico van lesuitval door de matige ventilatie, verandert er zichtbaar
in het rooster van uw zoon of dochter niets. U kunt er met uw zoon of
dochter zelf voor kiezen om op de dagen dat er online onderwijs is (te
zien aan de blauwe camera in Magister), les op school te volgen.
Daarvoor hoeft u geen stappen te ondernemen.

In de toetsweek worden de toetsen afgenomen in halve klassen. Daarna
vinden er activiteiten plaats in hele klassen. Deze activiteiten vinden
voornamelijk buiten plaats. Met dank aan een bijdrage van de
ouderraad, gaan alle leerlingen aan het einde van het jaar met hun klas
naar het klimpark in Het Twiske!

Zelftesten
Vandaag en morgen ontvangen alle leerlingen 2 zelftesten. Door het
gebruik van zelftesten is sneller te zien wie besmet is met het coronavirus. Leerlingen doen de zelftest thuis in overleg met u. De zelftesten zijn voor persoonlijk gebruik van de leerlingen bedoeld.

Ook als er geen klachten zijn, kan een leerling besmet zijn met het
virus. Sommige mensen merken er niets van. Daarom is het verstandig
om regelmatig te testen. Als een leerling positief is getest en Corona
heeft, kan hij/zij snel maatregelen nemen en in quarantaine gaan. Zo
worden mensen om hen heen niet in gevaar gebracht.

Als een testuitslag positief is, betekent het dat de leerling besmet is met
het coronavirus. Als de test negatief is, is de kans groot dat er geen
besmetting is. De zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de testen van
de GGD in de teststraat. Het kan dan ook zijn dat de uitslag negatief is,
terwijl de leerling toch besmet is. Zie voor meer informatie over de test,
bijgaande brochure van de Rijksoverheid en de flyer ‘Zelftesten in het
voortgezet onderwijs’.

Als een leerling klachten heeft, dan is de zelftest niet genoeg. Dan blijft
het dringende advies om naar de GGD-teststraat te gaan voor een test.
Wij horen graag direct van u als de uitslag van een zelftest positief is.
Dat helpt ons om de situatie op school goed in beeld te hebben, zodat
wij, als daar aanleiding voor is, maatregelen kunnen treffen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. U
kunt dan contact opnemen met de betreffende afdelingsleider:

Tineke Keuning, afdelingsleider onderbouw: t.keuning@saenredam.nl
Marga Honingh, afdelingsleider bovenbouw: m.honingh@saenredam.nl


Met vriendelijke groet,
In de hoop dat iedereen gezond blijft,
Marijke Hendriks, directeur