Informatie stageperiode TL 3

Stage 3TL: 14 tot en met 25 januari 2019

Op maandag 14 januari starten de leerlingen uit 3TL met hun arbeidsoriëntatie. Vanaf september 2018 is door de leerlingen naarstig naar een plek gezocht en nu gaat men toch ‘echt’ starten met de stage.
Deze periode is klassikaal voorbereid. Leerlingen gaan tijdens deze twee weken naast het uitvoeren van werkzaamheden ook nog diverse (verplichte) LOB-opdrachten uitvoeren.
De leerlingen zullen zoveel mogelijk door ons worden bezocht. De evaluatie van dit bezoek wordt tezamen met andere documenten na afloop van de stage door de leerlingen in het LOB-programma Qompas verwerkt.

De eerste maandag na de stage heeft elke leerling het volgende gedaan:

  • een verslag van de stage
  • een ingevuld werkboek
  • een power point of prezi voor de presentatie van de stage.

Mocht er zich tijdens de stage onverhoopt nog iets voordoen, dan kunnen leerlingen altijd een noodnummer bellen.
Het noodnummer is: 06-13 82 92 98. Dit noodnummer staat ook in de door de mentoren afgegeven brief aan ouders en in het stagewerkboek.

We hopen dat alle leerlingen een positieve ervaring opdoen tijdens deze weken.

Marianne den Boer
Decaan/stage coördinator leerjaar 3l