31 januari Scholen- en Beroepenmarkt voor leerjaar 3, Laatste bericht!!!

Dag beste ouders, leerlingen,

Van de mentor heeft uw zoon/dochter een papieren toegangsbewijs ontvangen. Dit geldt uiteraard alleen voor de leerlingen die tijdig zijn aangemeld. Wellicht krijgt u deze ook nog via de mail, maar er zijn digitale problemen met het systeem. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om iedereen in ieder geval een papieren toegangsbewijs te verstrekken. NEEM dit bewijs mee. Zonder dit toegangsbewijs wordt u niet toegelaten.

Deze avond hebben alle scholen van OVO verplicht gesteld voor hun leerlingen. Het geldt dan ook als een PTA-opdracht.
Naast het toegangsbewijs heeft uw zoon/dochter ook een aanwezigheidskaart ontvangen van de mentor. Uw zoon/dochter krijgt een sticker bij de voorlichtingsronde. Na afloop moet deze kaart weer worden ingeleverd bij de uitgang. Niet inleveren, niet komen en niet aangemeld geldt als niet voldoen aan de PTA-opdracht. Leerlingen krijgen een vervangende PTA-opdracht van mij.

Heeft u dit toegangsbewijs niet van uw zoon/dochter ontvangen (?), dan kunt u mij een e-mail sturen met naam en klas van uw zoon/dochter.
Ik kan u dan per e-mail alsnog het voor u bestemde toegangsbewijs sturen, mits er tijdig is aangemeld.

Nog even een paar tips:

  • kom op tijd. Er is geen parkeergelegenheid. Wilt u hier dan ook rekening mee houden? Alvast bedankt namens de voorlichters en collega’s
  • Wanneer : donderdagavond 31 januari 2019
  • Waar : gebouw Trias VMBO, Saendelverlaan 1, 1561 KS Krommenie
  • Vergeet de aanwezigheidskaart niet mee te nemen (en lever deze in)
  • Vergeet het toegangsbewijs niet mee te nemen
  • Aanmelden is niet meer mogelijk
  • Leerlingen zonder volwassen begeleiding worden niet toegelaten

Fijne en leerzame avond gewenst.
Mocht u toch nog vragen hebben, stuurt u dan tijdig een e-mail naar m.denboer@saenredam.nl.

Mevrouw M.A. den Boer
Decaan Saenredam College