Leerlingen

Magister


Magister is een administratie- en communicatiesysteem voor scholen. Het is voor jou en je ouders mogelijk om in te loggen op Magister. Je kunt je rooster met huiswerk bekijken en ook je cijfers en absenties. Ook krijg je via Magister toegang tot je digitale lesmateriaal. Je ouders kunnen zien wat je huiswerk is en welke cijfers je hebt gehaald. Ga hier naar Magister

Leerlingenraad


Komend schooljaar worden er weer leerlingen geworven voor de leerlingenraad. De leerlingenraad buigt zich o.a. over het leerlingenstatuut. (kijk naar dit filmpje!). In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: huiswerk, overgaan en zittenblijven, vrijheid van meningsuiting, schoolregels en disciplinaire maatregelen. Als het leerlingenstatuut niet juist wordt toegepast, heeft elke leerling het recht om bezwaar aan te tekenen bij de directeur. Het leerlingenstatuut vind je hier.

Interne contactpersonen


Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kun je contact opnemen met de interne contactpersonen in de school. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst nemen de interne contactpersonen contact op met de externe vertrouwenspersoon. Op het Saenredam College zijn twee interne contactpersonen: mevrouw J. Verburgh en de heer J. Luntz.

Gevonden voorwerpen


Leerlingen zijn verplicht om gevonden voorwerpen af te geven bij de balie van de school. De balie bevindt zich bij de hoofdingang. Ook kunnen leerlingen en ouders verlies, beschadiging of diefstal van schoolspullen of bezittingen hier melden. De balie is dagelijks open van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Rapporten en overgangsnormen


In leerjaren 1 t/m 4 is het schooljaar ingedeeld in drie periodes. De slaag- en zakregeling voor de examenkandidaten wordt vermeld in het PTA-boekje dat de leerlingen voor 1 oktober uitgereikt krijgen. Na elke periode krijg je een cijferrapport mee naar huis. Je ouders/verzorgers hebben inzage in je vorderingen door middel van het programma ‘Magister’. Aan het einde van een leerjaar wordt aan de hand van de bevorderingsnormen bepaald of je door kunt naar het volgende leerjaar.

Overstappen

Als je wilt en kunt overstappen naar een andere opleiding, kun je dit doen aan het eind van een schooljaar. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden.
Als je tijdens de schoolperiode een opleiding buiten het Saenredam College kiest, word je aan het einde van het schooljaar besproken in het overstappersoverleg.
Hierin werken alle Zaanse scholen voor voortgezet onderwijs samen.

GSA Saenredam


Werken met office 365


Wil je altijd online kunnen werken in Word, Excel, One Drive, PowerPoint, etc. Klik dan hier voor informatie