Overgangsnormen 3M naar 4M

Overgangsnormen 3M —> 4M

 1. Een leerling is met zijn vakkenpakket bevorderd conform de zak-/slaagregeling vmbo TL.
  Het 7e cijfer is het gemiddelde van de overige (niet gekozen) vakken.
 2. CKV moet met een voldoende zijn afgerond.
 3. Een leerling is bevorderd als:
  – Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn
  – Hij een 5 heeft en de rest van de cijfers is een 6 of hoger
  – Hij een 4 heeft en de andere cijfers zijn een 6 of hoger, waarvan een minimaal een 7
  – Hij twee 5-en heeft en de andere cijfers zijn een 6 of hoger waarvan er een tenminste een 7 is
  – De overige (niet gekozen) vakken afgerond minimaal een 6 gemiddeld zijn.
 4. Als een leerling niet aan bovenstaande eisen voldoet wordt hij/zij besproken. Uit de bespreking kunnen 4 adviezen volgen:
  – Bevordering naar het 4e leerjaar in dezelfde leerweg.
  – Bevordering naar het 4e leerjaar in een andere leerweg.
  – Doubleren in het 3e leerjaar in dezelfde leerweg.
  – Doubleren in het 3e leerjaar in een andere leerweg.

Het advies van de vergadering is bindend. Als er geen consensus is dan is de stem van de afdelingsleider doorslaggevend.

Overgangsnormen 3H naar 4H

Overgangsnormen 3M —> 4M

 1. Binnen de in het vakkenpakket gekozen kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde, is ten hoogst 1×5 toegestaan. Indien aan deze bepaling niet is voldaan, wordt de leerling niet bevorderd.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Frans, Duits, economie, natuurkunde, scheikunde geldt het volgende:
Alles voldoendeBevorderd
1×5Bevorderd
2×5Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
3×5Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
1×4Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
1×5 en 1×4Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
 In de vakken die de leerlingen in 4 havo zal volgen, mag maximaal (2×5) of (1×4) behaald zijn.
2×5 en 1×4Bespreking
3×5Bespreking
1×3Bespreking
1×3 en 1×5Bespreking
2×4Bespreking
 In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd.