Peer to peer op het Saenredam

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn we gestart op Het Saenredam met de Peer to Peer  systematiek (ook wel P2P of Peer2Peer genoemd). Deze methode wordt op scholen wereldwijd toegepast en biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen actief te betrekken bij elkaars leerproces. Leerlingen zijn direct in hun communicatie naar elkaar en kunnen een positief rolmodel zijn voor andere leerlingen.

In eerste instantie zetten wij de Peer te Peer begeleiding in bij de nieuwe leerlingen op Het Saenredam. De Peer Leaders (de leerlingen die andere leerlingen begeleiden) helpen de nieuwe leerlingen, samen met hun mentor, op weg bij ons op school.

De Peer Leaders zitten in de 3e klas en hebben inmiddels veel ervaring bij ons op school. Zij weten ook goed hoe het er aan toe gaat in het voortgezet onderwijs. De Peer Leaders gaan de mentor van de brugklassen helpen om de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen bij ons op school. Dat kan zijn: helpen met een klassenactiviteit, uitleggen hoe je moet leren en plannen, meegaan bij een klassenuitje, een praatje maken in de pauze, enzovoort.

Leerlingen die zich aanmelden voor Peer Leader worden zorgvuldig opgeleid en komen maandelijks bij elkaar om in intervisie te bespreken met welke situaties ze te maken kregen, hoe ze hebben gehandeld, wat ze goed afging en wat ze een volgende keer anders zouden willen aanpakken.

Door te reflecteren op eigen- en elkaars gedrag leren leerlingen ook een heel aantal vaardigheden, zoals samenwerken, oplossingsgericht handelen, feedback geven, doorzetten, initiatief nemen, etc. Kortom, niet alleen de leerlingen die begeleiding krijgen, maar ook de leerlingen die begeleiding bieden, groeien en maken vorderingen in hun eigen ontwikkeling en leerproces.

Wanneer de begeleidingsperiode afgelopen is, aan het einde van het schooljaar, krijgen de Peer Leaders een certificaat met daarop de verworven competenties. Dit certificaat is waardevol voor stageplekken, werkgevers en vervolgstudies en kan de leerling op zijn/haar cv zetten.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, belt of mailt u dan gerust met een van de coördinatoren.

DIT ZIJN:

Sophie Langeveld en Glenn Mantel

De Peer Leaders voor schooljaar 2021-2022: