Vertrouwenspersoon

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kun je contact opnemen met de interne contactpersonen in de school. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. Indien nodig of gewenst nemen de interne contactpersonen contact op met de externe vertrouwenspersoon. Op Het Saenredam zijn twee interne contactpersonen: mevrouw J. Houtenbos en de heer J. Luntz.

Vertrouwensinspectie

Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op 0900-1113111.
De vertrouwensinspecteur heeft te maken met verschillende aandachtsgebieden zoals seksueel misbruik, intimidatie, geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en extremisme etc.