zomervakantie, zelftesten en zomeractiviteiten

Zaandijk, Juli 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3

Betreft: zomervakantie, zelftesten en zomeractiviteiten

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Het schooljaar 2020-2021 is afgerond, de rapporten zijn vandaag uitgedeeld. Bij het rapport heeft elke leerling van de mentor vier zelftesten Covid-19 ontvangen.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben namelijk van het Ministerie het verzoek gekregen om hun leerlingen en personeelsleden vóór de zomervakantie vier zelftesten mee naar huis te geven. De oproep is om twee keer na terugkomst van (een eventuele) vakantie (in het binnen- en buitenland) te testen én nog twee keer voor de
eerste schooldag.

In de bijgevoegde flyer van het Ministerie vindt u hierover nog meer informatie.
Ter inspiratie voor activiteiten in de komende weken is ook een flyer toegevoegd namens het Sociaal Wijkteam Zaanstad met informatie over diverse zomeractiviteiten.

Voor nu een fijne zomervakantie gewenst! We zien de leerlingen graag gezond weer terug in augustus om een mooi nieuw schooljaar te starten.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding en medewerkers
Het Saenredam