Beroepenmarkt LOB 4e klas donderdag 7 oktober 2021

Zaandijk, 17 september 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en alle leerlingen leerjaar 4 mavo

Betreft: beroepenmarkt LOB 4e klas donderdag 7 oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

U wordt van harte uitgenodigd om samen met uw zoon/dochter op donderdagavond 7 oktober
a.s. de beroepenmarkt op onze school te bezoeken.

Wij hebben een groot aantal voorlichters en oud-leerlingen bereid gevonden informatie te geven over verschillende opleidingen die na de mavo kunnen worden gevolgd (zie de keuzelijst beroepenmarkt). Tevens is er informatie over onze eigen havo.

De avond is zo opgezet dat u twee keer een voorlichting van 45 minuten kunt bijwonen in een lokaal. Bij de organisatie van de avond is rekening gehouden met de laatste richtlijnen rondom Corona.

U bent welkom vanaf 18.45 uur in het atrium. U kunt daar dan op de infomarkt de verschillende stands van de vervolgopleidingen bezoeken. Let hierbij op de verplichte looproute!

Infomarkt in atrium: vanaf 18.45 – 20.15 uur
1e ronde voorlichting: 9.15 – 20.00 uur
2e ronde voorlichting: 20.15 – 21.00 uur

Elke leerling is verplicht twee voorlichtingen bij te wonen en wij willen graag dat één ouder/verzorger meekomt.
Ervaring leert dat juist het gesprek tussen ouder/verzorger en leerling veel meerwaarde heeft bij de keuze voor een vervolgopleiding. Wij vragen u daarom ook samen met uw zoon of dochter twee keuzes te maken uit de bijgaande keuzelijst met mogelijke opleidingen. Naast deze twee keuzes moet ook een reservekeuze worden ingevuld.

Inschrijving voorlichtingsronden:

Let op! Onderstaande instructie voor het inschrijven is bestemd voor uw zoon/dochter.

Inschrijven kan vandaag 17 september (vanaf 19.00 uur) t/m woensdag 22 september. Hiervoor log je in op je eigen Magisteraccount via een laptop/computer (je kunt je niet inschrijven via de app) en ga je naar ‘activiteiten’. Daar zie je twee activiteiten: ‘beroepenmarkt 7 oktober 2021’ en ‘beroepenmarkt reservekeuze’.

Bij ‘beroepenmarkt 7 oktober 2021’ kies je twee voorlichtingen. Bij ‘beroepenmarkt reservekeuze’ kies je één voorlichting. Je kunt je inschrijven door op het vierkantje te klikken. Schrijf je op tijd in want vol is vol!

Deze avond is opgenomen in het PTA Loopbaanoriëntatie (LOB). Het is dus een

verplicht onderdeel van het PTA LOB en van het profielwerkstuk. Alle leerlingen maken een verslag van de voorlichtingsronden.

Op de avond zelf ziet de leerling in Magister op welk tijdstippen in welke lokalen hij/zij verwacht wordt voor de voorlichting. In de lokalen ligt een presentielijst klaar, die wordt afgetekend door de voorlichter of door een docent.

Kan ik me op deze avond voorbereiden?

Het is wellicht goed om te weten dat de voorlichters vrijwillig deze avond verzorgen. Zij staan te allen tijde klaar om de leerlingen van informatie te voorzien. Wellicht kunt u zich ook voorbereiden door alvast op de site van het desbetreffende mbo te kijken? De URL’s van de mbo’s staan op de keuzelijst. De open dagen kunt u dan ook gelijk op de site zien.

Aanmelden op het mbo:

Aanmelden is bij een aantal mbo’s al mogelijk vanaf 1 oktober a.s. Er zijn opleidingen met een maximum aantal deelnemers. Hou daar rekening mee want het zou jammer zijn wanneer uw zoon/dochter zich te laat heeft aangemeld. Afmelden kan altijd nog.

Leerlingen die naar het havo willen, moeten zich voor de zekerheid ook op een mbo aanmelden. Dit is nodig mocht de route naar het havo onverhoopt niet doorgaan.

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar: l.meyn@saenredam.nl.

Graag tot ziens op donderdagavond 7 oktober!

Met vriendelijke groet,

mede namens de mentoren van 4 mavo,

Lia Meyn,
decaan Het Saenredam