Schoolregels

Om helder te maken hoe wij op Het Saenredam met elkaar omgaan, hebben we schoolregels opgesteld. Die gaan over onderling respect en het gedrag dat wij verwachten. Het doel van de schoolregels is het ondersteunen van onze kernwaarden: veiligheid, duidelijkheid en betrokkenheid.

SCHOOLREGELS

Behandel anderen met respect
Gebruik vriendelijke taal en laat elkaar uitspreken. Laat anderen met rust. Gebruik je eigen spullen. Ga respectvol om met film- en fotomateriaal.

Kom op tijd en wees voorbereid
Maak je huiswerk. Neem je spullen direct voor je. Zet je tas op de grond.

Werk en laat anderen werken
Werk rustig. Blijf in de klas tijdens de les. Je mobiel is tijdens de les niet te zien en niet te horen, behalve voor een opdracht van de docent.
Volg de aanwijzingen van je docent.

Houd het netjes
Samen houden we onze school schoon. Eet, drink en rook alleen op de aangegeven plekken. Gooi afval in de bakken. Plaats je fiets in het rek, bewaar je jas en pet in je kluis. Laat je werkplek netjes achter. Het Saenredam is kauwgomvrij en energiedrankvrij.


VEILIG – DUIDELIJK – BETROKKEN