Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Aanstaande maandag (7 februari) is weer een ontwikkeldag voor de medewerkers van Het Saenredam en zijn er geen lessen volgens rooster.

Deze maandag is dus voor de leerlingen lesvrij!

Als er met een leerling voor die dag een individuele afspraak is gemaakt (bijvoorbeeld voor het inhalen van een toets), staat dat vermeld in Magister.

Met vriendelijke groet, Administratie Het Saenredam

<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Zaandijk, 18 augustus 2021

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van
alle leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4

Betreft: Start nieuwe schooljaar

Geachte heer, mevrouw,

Start nieuwe schooljaar!

Hopelijk heeft u/hebben jullie een fijne vakantie gehad. De medewerkers van Het Saenredam zien uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Hoewel we hadden gehoopt op een start zonder maatregelen tegen Covid, is dit helaas nog niet het geval. De mondkapjesplicht blijft in elk geval tot 20 september overeind en ook de 1,5 meter afstand tot de medewerkers van Het Saenredam blijft voorlopig intact.

Schooljaar 2021-2022 gaat van start in de week van 23 augustus. Op maandag 23 en dinsdag 24 augustus komen de leerlingen de boeken ophalen volgens het rooster dat u aantreft in de brief. Vanaf woensdag 25 augustus starten de lessen volgens het rooster in Magister. Op woensdag 25 augustus volgt een aantal docenten een training. Er zullen
derhalve die dag lessen uitvallen. (Aan het eind van deze week is de klasindeling bekend en het rooster in Magister ingelezen.)

Coronamaatregelen
Vooralsnog gelden onderstaande regels voor de start van het nieuwe schooljaar:

 • Bij verkoudsheidsklachten, hoesten of koorts blijven leerlingen en medewerkers thuis en laten zich testen.
 • Leerlingen en medewerkers krijgen 2 zelftesten per week mee naar huis om af te nemen.
 • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot medewerkers van Het Saenredam.
 • Leerlingen dragen een mondkapje, tenzij ze in het lokaal zitten.
 • Leerlingen gaan in de pauze naar buiten.
 • Ramen staan veel open in verband met de ventilatie. Wij adviseren een vest of trui in de kluis te leggen.
 • Wij vragen u bij een positieve uitslag direct contact op te nemen met Het Saenredam (of de volgende ochtend vanaf 8.00) op 0756409130.

Nieuwbouw voor de school

Komend schooljaar zullen er tegenover de school werkzaamheden plaatsvinden voor de nieuwbouw van de wijk De Bannehoven. Dit houdt in dat er veel vrachtverkeer langs de school rijdt. Dit is een groot verschil met het grote lege parkeerterrein van voorheen. Wij besteden aandacht aan de verkeersveiligheid in de (mentor)les en willen u ook vragen hier zo mogelijk thuis aandacht aan te besteden.

Bereikbaarheid per fiets
Fietsers kunnen de school bereiken via de achterzijde van het schoolplein, zie de donkerblauwe route op de kaart. De hoofdingang is afgesloten voor fietsers. Zie de blauwe route op de kaart.

Bereikbaarheid per auto

Het grote parkeerterrein voor de school is niet langer te gebruiken. U zult rekening moeten houden met looptijd vanaf
uw parkeerplek in de wijk en wij adviseren u zoveel als mogelijk met de fiets of lopend te komen.

Bereikbaarheid per bus

Voor Het Saenredam komt er een omleiding voor de bus vanaf 23 augustus tot 18 september a.s. De bushalte op de John Lennonstraat komt te vervallen. De dichtstbijzijnde bushalte is dan bij het verpleeghuis Rooswijk van Evean. Dit is circa 4 minuten lopen.

Dit is de tijdelijke route van
Connexxion

Boeken ophalen

Rooster uitdelen boeken klas 1MH maandag 23 augustus 2021.

KlasTijd aanwezig in lokaalLokaalTijd aanwezig in de gymzaalDocent
S1MHa10:501.0111:00R. de Vries
S1MHb11:101.0611:20S. Langeveld
S1MHc11:301.0711:40J. Luntz
S1MHd11.501.0312:00T. Stolker
S1MHe12:501.0413:00T. van der Meulen
S1MHf13.101.0513:20B. de Vries

Rooster uitdelen boeken klas 2 maandag 23 augustus 2021

KlasLokaalTijd aanwezig LokaalTijd aanwezig gymzaalDocent
S2MHa1.0113:4013:50L. Meijn
S2MHb1.0613:5014:00R. el Metaoua
S2MHc1.0714:0014:10G. Mantel
S2MHd1.0314:1014:20N. Naderi
S2MHe1.0414:2014:30J. Cress
S2MHf1.0514:3014:40D. Ramautar

Rooster uitdelen boeken klas M3 en H3 dinsdag 24 augustus 2021

KlasLokaalTijd aanwezig lokaalTijd aanwezig gymzaalDocenten
SM3a1.0113:1513:30F. Meirmans
SM3b1.0313:3013:45R. Veldt
SM3c1.0413:4514:00J. Verburgh
SM3d1.0514:1514:30M. Prinsen
SH3e1.0614:3014:45M. Harinck
SH3f1.0714:4515:00M. Hendriks

Rooster uitdelen boeken klas M4 dinsdag 24 augustus 2021

KlasLokaalTijd aanwezig lokaalTijd aanwezig gymzaalDocenten
SM4a1.0111.3011.45C. Ras
SM4b1.0411.4512.00J. Houtenbos
SM4c1.0712.0012.15S. Luinge
SM4d1.0512.1512.30I. Barends
SM4e1.0612:3012:45M. Faedi
 • Na het ophalen van de boeken controleert de docent samen met de leerlingen of alle boeken aanwezig zijn die op de bijgeleverde boekenlijst staan en op eventuele schade.
 • De leerlingen hebben nog 3 weken de tijd om boeken om te ruilen als zij later nog schade ontdekken aan één of meerdere boeken. De leerling moet met het beschadigde boek naar Sonja. (vanaf woensdag).
 • Controleer of alle boeken voorzien zijn van een boekensticker, zo niet dan moet er een boekensticker in de voorkant van het boek geplakt worden.
 • Als alle boeken aanwezig zijn dan ondertekenen de leerlingen voor ontvangst op de bijgeleverde boekenlijst.
 • Lijst inleveren bij mevrouw Boschman.
 • De lijsten niet laten ondertekenen door de leerling als het boekenpakket niet compleet is, of als er een boek schade heeft. De leerling geeft op de lijst (achter het betreffende boek) aan welk boek hij/ zij mist. De lijst wel inleveren.
 • Alle huurboeken moeten gekaft worden, er mogen geen stoffen hoesjes gebruikt worden

Inloggegevens Magister

Nieuwe leerlingen (en hun ouders) die instromen op Het Saenredam ontvangen eind deze week hun inloggegevens Magister per post op het huisadres. Behalve de leerlingen die overstappen binnen OVO. De inloggegevens Magister van de vorige OVO-school, worden ook gebruikt op Het Saenredam.

Kluissleutels

Leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 gebruiken dezelfde kluis als vorig schooljaar. De huur voor de kluis wordt in rekening gebracht op de jaarnota. Voor deze factuur ontvangt u in de week van 24 augustus a.s. vanuit WIS Collect een mail.

De ouders van de nieuwe leerlingen die instromen vanaf een andere school in klas 2, 3 en 4 ontvangen vanuit WIS Collect een mail voor de factuur borg kluissleutels. Als deze factuur uiterlijk 20 augustus is aangemaakt en voldaan, kan de leerling de sleutel van zijn/haar kluisjes maandag 23 of dinsdag 24 augustus ophalen bij de balie.

Indien u vragen heeft over WIS Collect verzoek ik u te mailen naar: administratie@saenredam.nl.

Belangrijke data

Bij deze willen we u alvast attent maken op een aantal belangrijke data in de maanden augustus t/m oktober zodat u daar rekening mee kunt houden:

Woensdag 25-08-21:start lessen volgens rooster
Maandag 30-08-21:ouderavond 4 mavo
Donderdag 02-09-21:introductiedag leerjaar 1
Maandag 06-09-21:ouderavond 3 mavo en 3 havo
Woensdag 08-09-21:ouderavond leerjaar 1 en leerjaar 2
Woensdag 06-10-21:schoolfotograaf
Donderdag 07-10-21:beroepenmarkt leerjaar 4
Vrijdag 08-10-21:ontwikkeldag (leerlingen zijn vrij)

In bovenstaande brief staat veel informatie. Als u hierover of over iets anders vragen heeft, stuurt u dan een e-mail naar de mentor of de betreffende afdelingsleider of mail naar de administratie op administratie@saenredam.nl .

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning Afdelingsleider onderbouw Het Saenredam t.keuning@saenredam.nl

Marga Honingh Afdelingsleider bovenbouw m.honingh@saenredam.nl

<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Zaandijk, 17 juni 2021

Betreft: Aan de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s)
van leerjaar 1, 2 en 3

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Bij het einde van het schooljaar en de start van een nieuw schooljaar is er
extra aandacht nodig voor bijzondere afspraken, want in deze periodes gaan
dingen vaak anders dan in normale lesweken. In deze brief treft u alle
afspraken aan.

Op vrijdag 20 augustus is vanaf 16.00 in Magister het nieuwe rooster voor
schooljaar 2021-2022 zichtbaar. We gaan er op dit moment vanuit, dat we
weer als vanouds het onderwijs kunnen verzorgen na de zomervakantie.
Daarom starten vooralsnog de lessen van het nieuwe schooljaar op woensdag
25 augustus.

Wij wensen iedereen een goed einde van dit wederom bijzondere schooljaar toe
en wij hopen alle leerlingen in goede gezondheid in het nieuwe schooljaar te
mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Tineke Keuning en Marga Honingh
Afdelingsleiders Het Saenredam


AFRONDEN SCHOOLJAAR 2020-2021


Toetsweek leerjaar 1, 2 en 3
Deze week is van vrijdag 18 juni t/m donderdag 24 juni, volgens het rooster in
Magister. Het rooster is al eerder gestuurd en tevens is het zichtbaar in
Magister.

Inhalen toetsen leerjaar 1, 2 en 3
Er zijn op vrijdag 25 juni om 9.00 uur in lokaal 1.07 inhaalmomenten voor
gemiste toetsen van toetsweek 5.

Klimpark leerjaar 1, 2 en 3
Als jaarafsluiting gaat elke klas van leerjaar 1, 2 en 3 naar Klimpark Twiske in Oostzaan. Het klimmen staat onder leiding van de instructeurs van het klimpark. De mentor en gymdocenten zullen die dag ook aanwezig zijn. Het
klimmen duurt in totaal 2 uur. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het klimpark. Er kan onderling
afgesproken worden om er in een groepje naartoe te fietsen. Ook kun je aan je mentor aangeven dat je graag met iemand samen wil fietsen. De mentor zorgt dan voor een passend fietsgroepje, waarbij je je kan aansluiten.
Trek sportieve kleding en gesloten schoenen aan en neem wat te drinken en eten mee. Na afloop krijgen de leerlingen een ijsje. De bekostiging vindt plaats vanuit de ouderraad, aangevuld door Het Saenredam. In het schema in de
bijgevoegde brief is te zien welke klas welke dag en tijdstip wordt verwacht. Graag een kwartier van te voren aanwezig zijn. Wij wensen alle leerlingen heel veel plezier!

Mentoruitjes leerjaar 1, 2 en 3
In de komende weken vinden er op verschillende momenten nog mentoruitjes plaats. Elke mentor maakt hierover met zijn/haar klas afspraken. U wordt hierover door de mentor op de hoogte gebracht. Het mentoruitje wordt betaald uit de bijdrage die u via de jaarnota heeft voldaan.

Activiteiten gefactureerd via de jaarnota
Activiteiten die niet hebben plaatsgevonden maar door u wel zijn betaald via de jaarnota, worden gecrediteerd. Het betreffende bedrag wordt voor de zomervakantie teruggestort op uw bankrekening.

Loopbaanoriëntatie spel leerjaar 2 op 25 juni
Op vrijdag 25 juni krijgen de leerlingen van leerjaar 2 een LOB-les in het kader van techniek. De leerlingen spelen een spel waarbij aan de hand van aansprekende filmpjes verschillende takken van techniek worden behandeld. Tussendoor wordt de link gelegd met onderwerpen die in bijvoorbeeld de les natuurkunde wordt behandeld. In Magister zien de leerlingen hoe laat en waar zij verwacht worden.

Projectweek leerjaar 2
Leerlingen uit het tweede leerjaar krijgen in de projectweek van maandag 5 tot en met vrijdag 8 juli o.a. voorlichting over verkeersveiligheid en voorlichting preventie verslaving.

Kluisjes leeg en schoonmaken
Leerlingen zorgen ervoor dat zij voor de vakantie al hun spullen uit hun kluisjes halen.

Aanbod aanschaf/huur laptop The Rent Company
Net als vorig schooljaar is het mogelijk via The Rent Company voor uw zoon/dochter een laptop te kopen of huren. Als bijlage bij deze brief vindt u de betreffende informatie.

Eindvergaderingen: dinsdag 29 juni en/of woensdag 30 juni
De mentor neemt op de dag van de vergadering contact op met de ouders
en deelt het resultaat van de rapportvergadering mee. Dit kan per mail of telefonisch zijn.

Overstappers
Leerlingen die mogelijk overstappen naar een andere school, worden woensdag
7 juli geïnformeerd over de uitkomst van het laatste overstappersoverleg.

Boeken inleveren
De leerlingen van klas 2 en 3 leveren hun boeken in op woensdag 30 juni. De leerlingen van klas 1 leveren hun boeken in op donderdag 1 juli. Zie het schema in de bijlage bij deze brief. Er is een schema gemaakt per klas, op alfabetische volgorde achternaam. We verzoeken jullie goed te kijken wanneer je aan de aanwezig moet zijn. Kom niet te vroeg (max. 5 minuten voor tijd). Wacht op het schoolplein en houd 1,5 meter afstand van elkaar. Volg de instructies van de medewerkers op. De leerlingen hebben hun boekenlijst deze week op school ontvangen. Als zij niet aanwezig waren op school, is deze lijst per post verstuurd naar het huisadres van de leerling.

Rapportuitreiking op school
Op vrijdag 9 juli wordt het eindrapport uitgereikt. Dit gaat dit jaar op een alternatieve manier plaatsvinden. We verwachten de leerlingen op verschillende momenten op school. Het rooster voor deze ochtend volgt binnenkort.
Aansluitend aan de uitreikingen start de zomervakantie.

Algemene informatie
De zomervakantie start op zaterdag 10 juli en duurt t/m zondag 22 augustus 2021.
de administratie van de school is gesloten van zaterdag 17 juli t/m zondag 15 augustus.

START SCHOOLJAAR 2021-2022

 1. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten we na de zomervakantie weer gewoon onderwijs te kunnen geven. Alles blijft echter nog wel onder voorbehoud.
 2. Uiterlijk vrijdag 20 augustus is vanaf 16.00 uur in Magister het nieuwe rooster te zien.
 3. NB: wij zullen het rooster in ieder geval de eerste twee weken volgen alvorens in te gaan op eventuele verzoeken over klaswijziging. Verzoeken, voorzien van motivatie, kunnen alleen worden ingediend bij de betreffende mentor. Wij kunnen het verzoek uitsluitend inwilligen als het roostertechnisch en qua aantallen mogelijk is.


<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Zaandijk, 3 juni 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Betreft: Opening school en zelftesten

Beste ouder/verzorger en leerling,

Het kabinet heeft besloten dat de anderhalve meter afstand van
leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs vervalt. Een gevolg
hiervan is dat scholen in het voortgezet onderwijs weer helemaal open
kunnen en dat alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school kunnen.

We zijn blij dat het goed gaat met de bestrijding van de pandemie en
dat de maatregelen verruimd kunnen worden. Het lonkend perspectief is
dat alles na de zomervakantie als vanouds is en alle activiteiten plaats
kunnen vinden. Onze leerlingen, u en alle medewerkers van Het
Saenredam zien enorm uit naar het gewone schoolleven.

Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van het schooljaar.
Wij hebben in Zaanstad vroeg zomervakantie en over twee weken start
de toetsweek voor onze leerlingen. Tijdens de laatste weken willen we
oog houden voor de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen,
zodat een ieder straks gezond van een zeer welverdiende vakantie kan
genieten.

Op Het Saenredam is er helaas sprake van een matige ventilatie. In elk
lokaal hangt een CO2 melder. Zodra de daarop aangesloten lamp rood
wordt en extra ventilatie niet mogelijk is, kan de klas niet langer in het
lokaal onderwijs krijgen.

Enerzijds horen wij van ouders dat ze uitzien naar dat hun kind alle
dagen naar school kan gaan, anderzijds ontvangen wij bezorgde
berichten van ouders. Ook leerlingen zijn verdeeld: er zijn klassen
waarin gevraagd is door te gaan met het huidige stramien om de rust
richting de toetsweek te bewaren, maar we horen ook leerlingen die niet
kunnen wachten weer volledig naar school te komen.

Om aan al deze geluiden tegemoet te komen en met in het achterhoofd
het risico van lesuitval door de matige ventilatie, verandert er zichtbaar
in het rooster van uw zoon of dochter niets. U kunt er met uw zoon of
dochter zelf voor kiezen om op de dagen dat er online onderwijs is (te
zien aan de blauwe camera in Magister), les op school te volgen.
Daarvoor hoeft u geen stappen te ondernemen.

In de toetsweek worden de toetsen afgenomen in halve klassen. Daarna
vinden er activiteiten plaats in hele klassen. Deze activiteiten vinden
voornamelijk buiten plaats. Met dank aan een bijdrage van de
ouderraad, gaan alle leerlingen aan het einde van het jaar met hun klas
naar het klimpark in Het Twiske!

Zelftesten
Vandaag en morgen ontvangen alle leerlingen 2 zelftesten. Door het
gebruik van zelftesten is sneller te zien wie besmet is met het coronavirus. Leerlingen doen de zelftest thuis in overleg met u. De zelftesten zijn voor persoonlijk gebruik van de leerlingen bedoeld.

Ook als er geen klachten zijn, kan een leerling besmet zijn met het
virus. Sommige mensen merken er niets van. Daarom is het verstandig
om regelmatig te testen. Als een leerling positief is getest en Corona
heeft, kan hij/zij snel maatregelen nemen en in quarantaine gaan. Zo
worden mensen om hen heen niet in gevaar gebracht.

Als een testuitslag positief is, betekent het dat de leerling besmet is met
het coronavirus. Als de test negatief is, is de kans groot dat er geen
besmetting is. De zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de testen van
de GGD in de teststraat. Het kan dan ook zijn dat de uitslag negatief is,
terwijl de leerling toch besmet is. Zie voor meer informatie over de test,
bijgaande brochure van de Rijksoverheid en de flyer ‘Zelftesten in het
voortgezet onderwijs’.

Als een leerling klachten heeft, dan is de zelftest niet genoeg. Dan blijft
het dringende advies om naar de GGD-teststraat te gaan voor een test.
Wij horen graag direct van u als de uitslag van een zelftest positief is.
Dat helpt ons om de situatie op school goed in beeld te hebben, zodat
wij, als daar aanleiding voor is, maatregelen kunnen treffen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. U
kunt dan contact opnemen met de betreffende afdelingsleider:

Tineke Keuning, afdelingsleider onderbouw: t.keuning@saenredam.nl
Marga Honingh, afdelingsleider bovenbouw: m.honingh@saenredam.nl


Met vriendelijke groet,
In de hoop dat iedereen gezond blijft,
Marijke Hendriks, directeur


<
juni 2022
>
juni 2022
202206

Corona-update: thuisquarantaine, coronaregels en ventilatiemaatregelen

Met stijgingen en dalingen in het aantal coronabesmettingen blijft aandacht van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers voor de coronaregels belangrijk. Hieronder zetten we alle regels van de OVO Zaanstad-scholen op een rij, evenals de ventilatiemaatregelen die we hebben genomen. Extra aandacht hebben we voor de gewijzigde spelregels rondom thuisquarantaine per 1 december.

Wat doen we als een leerling met het coronavirus besmet blijkt?
We vragen iedereen met coronaklachten om zich zo snel mogelijk te laten testen. Test één leerling in de klas positief op corona, dan kiezen we voor de volgende aanpak:

 • Zowel de positief geteste leerling als de medeleerlingen blijven allemaal tien dagen thuis na het laatste risicovolle contact. Zij volgen thuisonderwijs.
 • Vanaf 1 december geldt dat alle medeleerlingen zich op de vijfde dag van de thuisquarantaine op corona kunnen laten testen. Is de testuitslag negatief, dan is quarantaine niet meer nodig en kan de leerling weer naar school.

Dit zijn de coronaregels van de scholen van OVO Zaanstad om verspreiding te voorkomen:

 • Mondkapjesplicht
  Op alle middelbare scholen van OVO Zaanstad zijn alle leerlingen en medewerkers verplicht om een mondkapje te dragen wanneer zij zich buiten de leslokalen begeven en als zij zich verplaatsen. De mondkapjesplicht geldt ook bij praktijkvakken, tenzij de docent anders beslist. Zitten leerlingen in de klas, dan kan het mondkapje af. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.
 • 1,5 meter afstand
  Leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt niet voor leerlingen onderling.
 • Aandacht voor hygiëneregels
  Iedereen volgt de hygiëneregels: vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. Medewerkers kunnen gebruikmaken van aanvullende beschermingsmiddelen.
 • Thuisblijven bij coronaklachten
  Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38°C. Thuisblijven geldt ook als een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. Advies is om – zelfs bij mildere klachten – een coronatest te doen.
 • Risicogroepen
  Wie een grotere kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, blijft thuis. Leerlingen volgen het onderwijs op afstand, medewerkers werken vanuit huis – voor zover mogelijk.
 • Liefst met eigen vervoer naar school
  Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie.
 • Thuisquarantaine na vakantie
  Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft – conform overheidsregel – tien dagen in thuisquarantaine.

Hoe zit het met de ventilatie in de schoolgebouwen?
OVO Zaanstad heeft onderzoek laten doen naar de ventilatie en luchtkwaliteit op alle scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle gebouwen en ventilatie-installaties voldoen aan het Bouwbesluit en worden onderhouden volgens de richtlijnen. Zowel de gymzalen in de scholen als de gymzalen van de gemeente hebben ventilatiesystemen die zorgen voor voldoende frisse lucht.

 Op Het Saenredam ventileren we tijdens en tussen de lessen en in de pauzes, door de ramen en deuren van lokalen en de buitendeuren te openen. De toiletten en douches en de ICT-lokalen zonder ramen hebben een mechanisch ventilatiesysteem.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de coronaregels, thuisquarantaine en ventilatiemaatregelen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact opnemen met de eigen school. Dat kan het beste per e-mail. Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden.

HANDREIKING

Corona-update: thuisquarantaine, coronaregels en ventilatiemaatregelen


Met stijgingen en dalingen in het aantal coronabesmettingen blijft aandacht van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers voor de coronaregels belangrijk. Hieronder zetten we alle regels waaraan we ons binnen [NAAM SCHOOL] houden, op een rij. Extra aandacht hebben we voor de gewijzigde regels rondom thuisquarantaine per 1 december.

Wat doen we als een leerling met het coronavirus besmet blijkt?
[NAAM SCHOOL] vraagt iedereen met coronaklachten om zich zo snel mogelijk te laten testen. Test één leerling in de klas positief op corona, dan kiezen we voor de volgende aanpak:

 • Zowel de positief geteste leerling als de medeleerlingen blijven allemaal tien dagen thuis na het laatste risicovolle contact. Zij volgen thuisonderwijs.
 • Vanaf 1 december geldt dat alle medeleerlingen zich op de vijfde dag van de thuisquarantaine op corona kunnen laten testen. Is de testuitslag negatief, dan is quarantaine niet meer nodig en kan de leerling weer naar school.

Dit zijn de coronaregels van [NAAM SCHOOL] om verspreiding te voorkomen:

 • Mondkapjesplicht
  Net als op alle middelbare scholen van OVO Zaanstad zijn ook de leerlingen en medewerkers van [NAAM SCHOOL] verplicht om een mondkapje te dragen wanneer zij zich buiten de leslokalen begeven en als zij zich verplaatsen. De mondkapjesplicht geldt ook bij praktijkvakken, tenzij de docent anders beslist. Zitten leerlingen in de klas, dan kan het mondkapje af. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.
 • 1,5 meter afstand
  Leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt niet voor leerlingen onderling.
 • Aandacht voor hygiëneregels
  Iedereen volgt de hygiëneregels: vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. Medewerkers kunnen gebruikmaken van aanvullende beschermingsmiddelen.
 • Thuisblijven bij coronaklachten
  Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38°C. Thuisblijven geldt ook als een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. Advies is om – zelfs bij mildere klachten – een coronatest te doen.
 • Risicogroepen
  Wie een grotere kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, blijft thuis. Leerlingen volgen het onderwijs op afstand, medewerkers werken vanuit huis – voor zover mogelijk.
 • Liefst met eigen vervoer naar school
  Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie.
 • Thuisquarantaine na vakantie
  Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft – conform overheidsregel – tien dagen in thuisquarantaine.

Hoe zit het met de ventilatie in onze school?
OVO Zaanstad heeft onderzoek laten doen naar de ventilatie en luchtkwaliteit op alle scholen. Uit dit onderzoek blijkt dat alle gebouwen en ventilatie-installaties voldoen aan het Bouwbesluit en worden onderhouden volgens de richtlijnen. Zowel de gymzalen in de scholen als de gymzalen van de gemeente hebben ventilatiesystemen die zorgen voor voldoende frisse lucht.

[PLAATS HIER DE DERDE ALINEA VAN DE EERDER AANGELEVERDE BRIEF OVER VENTILATIESITUATIE IN UW SCHOOL]

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de coronaregels, thuisquarantaine en ventilatiemaatregelen kunt u het beste per e-mail contact opnemen met ons opnemen: [E-MAILADRES SCHOOL]. Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden.

<
juni 2022
>
juni 2022
202206