Clusterkeuze leerjaar 2

Zaandijk, 17 maart 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van leerjaar 1

Betreft: clusterkeuze leerjaar 2

Geachte heer, mevrouw,

In het huidige schooljaar heeft uw kind kennis gemaakt met de drie clusters: Lifestyle Sciences, Creatieve Economie en Changemakers. Voor het aankomende schooljaar maken alle leerlingen van leerjaar 1 hun voorkeur bekend met welke cluster zij verder willen in leerjaar 2. Het opgeven van deze voorkeur zal gebeuren in de digitale omgeving Zermelo. De handleiding hiervoor is als bijlage bijgevoegd.

Wij vragen u uiterlijk 28 maart a.s. de clusterkeuze in Zermelo in te vullen. Na deze datum worden de clustergroepen voor leerjaar 2 ingedeeld. Hier wordt zoveel mogelijk de 1e keuze toegekend.

Bij over-inschrijving wordt uw kind via loting bij keuze 2 of in zeer geringe gevallen, bij keuze 3 geplaatst.

Inloggen:

U kunt inloggen met de gegevens die uw zoon/dochter ook gebruikt op Het Saenredam voor Magister, via: https://saenredam.zportal.nl

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de clusters:

Lifestyle Sciences
De komende jaren is er een grote behoefte aan kennis en technologie op het gebied van een duurzame en gezonde levensstijl. Inzichten uit biologie, natuur- en scheikunde dragen bij aan vernieuwingen in onder meer de voedingsmiddelentechnologie in de Zaanstreek. De lifestyle scientist levert een bijdrage aan een gezonde en schone wereld.

In het eerste leerjaar is Lifestyle Sciences toegespitst op het vak biologie. In de tweede klas spitst het zich meer toe op natuur- en scheikunde en krijg je, als je voor dit cluster kiest, de vakken Praktijkgericht Onderzoek en het vak Programmeren.

Creatieve Economie
Creatief talent moet ondersteund worden in het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden die nodig zijn in de creatieve economie. De creatieve economie bestaat uit drie sectoren: Kunst en cultureel erfgoed (beeldende kunst, podia, musea), Media en entertainment (radio, tv, film, video, games) en Creatieve zakelijke dienstverlening (grafisch ontwerp, architectuur, reclame).

In het eerste leerjaar zijn vakken als podium en ondernemersvaardigheden aangeboden. In het tweede leerjaar spitst het aanbod zich toe op de Creatief zakelijke dienstverlening en krijgen leerlingen Grafische Business als vak.

Changemakers
Binnen het cluster changemakers confronteren we onze leerlingen met hedendaagse uitdagingen. Denk aan de energietransitie, het wereldvoedselvraagstuk en de circulaire economie. We dagen onze leerlingen uit rondom deze actuele thematiek kennis te ontwikkelen. We leiden in het cluster changemakers wereldburgers op die het verschil maken!

In het eerste leerjaar is een basis gelegd qua kennis waarop in het tweede jaar verder wordt gebouwd. Leerlingen krijgen in het vak Veranderkunde de ruimte een eigen verandering vorm te geven.

Daarnaast krijgen alle leerlingen les in filosofie en websites bouwen. Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning Afdelingsleider onderbouw t.keuning@saenredam.nl