Regels op Het Saenredam omtrent COVID-19

 • Bij verkoudheidsklachten, hoesten of koorts blijven leerlingen en personeel thuis.
 • Voor leerlingen onderling geldt de ‘1,5 meter afstand regel’ niet.
 • Voor personeel onderling, maar ook tussen personeel en leerlingen, geldt de ‘1,5 meter afstand regel’.
 • Het trappenhuis aan de kant van de lokalen 0.14, 1.03 en 2.02 is alleen toegankelijk voor personeel.
 • Elke docent zit per blokuur in een lokaal. De leerlingen wisselen per uur van lokaal.
 • De lokalen zijn niet op slot.
 • Leerlingen blijven tijdens de les op hun stoel zitten tot de bel is gegaan.
 • Een docent die op een even lesuur start, is vóór de bel in het lokaal waar les gegeven wordt.
 • In elk lokaal komt een spatscherm op de tafel van de docent.
 • Het schoolgebouw wordt maximaal geventileerd (airco, ventilatiesysteem, deuren en ramen zo veel mogelijk open)
 • Inhalen toetsen: de leerlingen krijgen hiervoor drie weken. Is de toets dan nog niet ingehaald dan wordt het cijfer 1 ingevoerd. Daarna kan uiteraard de leerling alsnog de toets inhalen.
 • Als docenten onverhoopt enigszins ziek (verkouden, wachtend op uitslag Corona test) zijn, willen we de lessen zo veel mogelijk via TEAMS laten doorgaan. Dit betekent wel dat de desbetreffende klassen in een lokaal, met laptops, aan de slag moeten kunnen gaan met een invaller.
 • Tijdens de pauzes zijn de leerlingen op het schoolplein (tenzij het weer dat niet toestaat).