Examenkandidaten

Zaandijk, 2 april 2021

Aan de ouder(s)/verzorgers van alle leerlingen leerjaar 4

Onderwerp: bericht voor ouder(s)/verzorger(s) van examenkandidaten

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Uw zoon/dochter zit in het examenjaar. Graag informeren we u hierbij over de mogelijkheid om, ter voorbereiding op de examens, aanvullend een examentraining te volgen bij ons op school.

Samenwerking met Lyceo

We zijn in dit bijzondere jaar, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we examenkandidaten de mogelijkheid om op school een examentraining te volgen tegen een speciaal gereduceerd tarief. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma en biedt een goede aanvullende ondersteuning.

Over de examentraining

Lyceo is de meest ervaren organisator van examentrainingen van Nederland. Tijdens een examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wil besteden. Een examentraining duur 2 dagen en verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt uw kind na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Lyceo laat het effect van haar examentrainingen jaarlijks wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op lyceo.nl/examentraining.

Aanmelden

De examentrainingen vinden plaats op 8 t/m 9 mei. Een examentraining duurt 2 dagen. De trainingen vinden bij ons op school plaats. Aanmelden kan via www.lyceo.nl/saenredamcollege of onderstaande button.

Aanmelden

Informeer mij later

Klik hier als u later in het jaar geïnformeerd wilt worden over examentrainingen. 

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat buiten de school diverse organisaties zijn waar uw kind, indien gewenst, ook een examentraining kan volgen.

Met vriendelijke groet,

<Naam contactpersoon>

Goed om te weten

Door deel te nemen aan examentrainingen via onze school, ondersteunt u het Lyceo Extra-programma. Het Lyceo Extra-programma biedt leerlingen voor wie extra begeleiding om uiteenlopende redenen niet toegankelijk is, de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een examentraining.