Informatie Gescheiden Ouders

In de wet is vastgelegd dat ouders naar de school toe een informatieplicht hebben als er sprake is van het uit elkaar gaan of het scheiden van de ouders. In de wet is ook vastgelegd dat de school verplicht is beide ouders te informeren, ook als ouders uit elkaar zijn.

In een gedragscode heeft OVO Zaanstad vastgelegd hoe uitvoering wordt gegeven aan de wet. In het gedragsprotocol wordt beschreven wat de school van de ouders nodig heeft om te kunnen informeren en op welke wijze de school het geven van informatie heeft geregeld. 
Hier kunt u het protocol downloaden.