Niet doorgaan Event op 4 juni en informatie praktijkexamen

Zaandijk, 12 mei 2021

Aan de ouder(s)/verzorgers van alle leerlingen leerjaar 4

Betreft: Niet doorgaan Event op 4 juni en informatie praktijkexamen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Helaas hebben heeft de school het besluit moeten nemen om het
Event BG op 4 juni niet door te laten gaan. De versoepeling van de
maatregelen m.b.t. corona zijn onvoldoende om deze activiteit
verantwoord te organiseren.

Het gehele programma voor die dag gaat niet door: de markt, de barbecue en het avondprogramma. We vinden het bijzonder spijtig voor de leerlingen die het afgelopen jaar
toch al zoveel hebben moeten missen door corona!
Maandag a.s. gaat het praktijkexamen van start. Een spannende tijd
voor uw zoon of dochter, voor u als ouder/verzorger en voor ons op
school. Graag brengen wij nog een paar zaken onder uw aandacht:

 • Het praktijkexamen bestaat uit 4 onderdelen:
  Onderdeel A: Koken (duur 150 minuten)
  Onderdeel B: Algemeen (duur 115 minuten)
  Onderdeel C: Techniek (duur 180 minuten)
  Onderdeel B: Media (duur 145 minuten)
  Het examenrooster staat voor elke leerling vanaf deze week in Magister.

 • Bij Corona gerelateerde klachten blijft uw zoon/dochter uiteraard
  thuis. Stelt u de school hiervan direct op de hoogte en mailt u
  mevrouw De Rooij en de heer Roeleveld (yderooij@saenredam.nl
  en w.roeleveld@saenredam.nl ).

 • Voor leerlingen met klachten is er gedurende de
  eindexamenperiode de mogelijkheid om via de GGD een
  PCR-test met prioriteit te ondergaan. Voor alle informatie
  hierover verwijzen wij u naar de brief die wij u hierover
  vandaag, samen met deze brief, toesturen. Tevens treft u in
  genoemde brief ook informatie aan over leerlingen die
  tijdens de examenperiode in quarantaine moeten. – Ter voorbereiding op het centraal examen (van 31 mei tot en met 3 juni) worden ‘opfrislessen’ ingeroosterd in de week van 25 mei
  tot en met 28 mei. Deze opfrislessen verplicht. Het rooster komt nog in Magister.
 • Zie voor alle afspraken rond het eindexamen het boekje ‘Op weg
  naar het eindexamen’. Dit boekje is uitgedeeld en staat ook op de
  website van school. Wij wensen alle leerlingen heel veel succes toe!!

  Met vriendelijke groet,
  Wilbert Roeleveld,
  afdelingsleider Beroepsgericht
  w.roeleveld@saenredam.nl