Introductie nieuwe App

Het Saenredam gaat vanaf dinsdag 21 februari de SaenreApp gebruiken voor de communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen. Daarmee krijgen we één centraal communicatiekanaal voor ouders in de vorm van een mobiele app (iOS/Android), die kanalen als mail, Whatsapp, (nieuws)brieven en papieren/PDF formulieren zal vervangen. Wat betekent dat concreet?

In de app:

  • bekijkt u al het nieuws van de school;
  • ontvangt u formulieren, zoals vragenlijsten en afspraakplanners die u in de app kunt invullen;
  • kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of het leerjaar van uw kind(eren);
  • geeft u aan binnen welke tijdstippen u notificaties van de app wel/niet wil ontvangen.
  • ontvangt u berichten ter vervanging van de spijbelsms.

Ingebruikname

U ontvangt in de week van 21 februari aanstaande per mail een uitnodiging met informatie over het installeren van de app en het inloggen via uw mailadres. De mentor van uw kind(eren) zal de app dan ook in gebruik nemen. U kunt de app alleen gebruiken op uw tablet of smartphone. (Ouders zonder tablet/smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten en formulieren.)

Met gebruik van de SaenreApp willen we het contact tussen school en ouder versterken, door simpeler en effectiever met u te communiceren.