Nieuwe maatregelen Corona

Zaandijk, 15 december 2020

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen van Het Saenredam

Betreft: Nieuwe maatregelen Corona

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief informeren wij u over wat de nieuwe maatregelen voor uw zoon of dochter inhouden. Het kabinet heeft maandag besloten dat leerlingen tot 18 januari niet naar school mogen, met uitzondering van de eindexamenleerlingen. Uiteraard gaan wij de lessen online aanbieden voor de 1e, 2e en 3e klassen.

Voor de 4e klassen Beroepsgericht zullen de lessen zoveel mogelijk op school worden gegeven. Dit geldt ook voor de 4e klassen Mavo met dien verstande dat de klassen gehalveerd worden. Dat betekent dat een deel van de klas op school les krijgt en een deel van de klas online les krijgt. En dit wisselen wij per dag af. Wij hebben hiertoe besloten, omdat wij alleen met een kleine klas de veiligheid van uw zoon of dochter en van de docent kunnen waarborgen.

Wij houden u nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor de kerstvakantie:

Woensdag 16 december
1e en 2e klassen: vrij

Het project Nieuwsjagers is gecomprimeerd tot een programma voor 2 dagen. Vandaag werken de leerlingen door totdat zij hun product ingeleverd hebben. Dit betekent dat de woensdag komt te vervallen.

3e en 4e klassen mavo: online les
4e klassen Basis en Kader: les op school

Donderdag 17 december hebben alle leerlingen uitsluitend het 4e uur online les van hun mentor. Dit geldt ook voor de vierdejaars Beroepsgericht. Alle leerlingen bespreken met hun mentor wat ervoor nodig is om na de kerstvakantie goed de lessen online te kunnen volgen en sluiten het jaar samen af.

Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij. Het is een ontwikkeldag voor de docenten.

Na de kerstvakantie:

Alle lessen van leerjaar 1, 2 en 3 vinden vanaf 4 januari online plaats. Maandag 18 januari gaan de leerlingen weer naar school.

4 Mavo
Op 4, 5 en 6 januari gaat 4 mavo in halve klassen naar school. In Magister kan elke leerling zien wanneer hij of zij op school wordt verwacht. De andere leerlingen volgen thuis online les.

Op 7 januari wordt de eerste toets (Engels) van de toetsweek afgenomen. Alle toetsen worden op school gemaakt door alle leerlingen. De klassen worden verdeeld over 2 lokalen, zodat de groepen beperkt blijven. Er zijn deze dag geen online lessen.

Op 8 januari zijn er geen online lessen. Leerlingen kunnen via TEAMS desgewenst hun docenten nog vragen stellen.

Van 11 tot en met 15 januari is er toetsweek volgens rooster.

Beroepsgericht: 4 Basis en 4 Kader
Omdat de klassen van Basis en Kader klein zijn, is ervoor gekozen om
deze klassen in zijn geheel naar school te laten gaan. Dit betekent dat de leerlingen van maandag 4 tot en met vrijdag 8 januari les hebben volgens rooster.

Van maandag 11 tot en met 15 januari is er toetsweek volgens rooster.

Wij wensen u alvast een fijne kerstvakantie. We zien ernaar uit onze leerlingen en u in goede gezondheid volgend jaar op school te ontmoeten.

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan vragen wij u contact op te nemen met de afdelingsleider waar uw zoon of dochter onder valt.

Met vriendelijke groet,

Tineke Keuning, t.keuning@saenredam.nl (afdelingsleider onderbouw)

Marga Honingh, m.honingh@saenrdam.nl (afdelingsleider bovenbouw)

Wilbert Roeleveld, w.roeleveld@saenredam.nl (afdelingsleider Beroepsgericht)