Zaandijk, 3 juni 2021

Het kabinet heeft besloten dat de anderhalve meter afstand van leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs vervalt. Een gevolg hiervan is dat scholen in het voortgezet onderwijs weer helemaal open kunnen en dat alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school kunnen.

We zijn blij dat het goed gaat met de bestrijding van de pandemie en dat de maatregelen verruimd kunnen worden. Het lonkend perspectief is dat alles na de zomervakantie als vanouds is en alle activiteiten plaats kunnen vinden. Onze leerlingen, u en alle medewerkers van Het Saenredam zien enorm uit naar het gewone schoolleven.

Op dit moment zijn we druk bezig met de afronding van het schooljaar. Wij hebben in Zaanstad vroeg zomervakantie en over twee weken start de toetsweek voor onze leerlingen. Tijdens de laatste weken willen we oog houden voor de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen, zodat een ieder straks gezond van een zeer welverdiende vakantie kan
genieten.

Op Het Saenredam is er helaas sprake van een matige ventilatie. In elk lokaal hangt een CO2 melder. Zodra de daarop aangesloten lamp rood wordt en extra ventilatie niet mogelijk is, kan de klas niet langer in het lokaal onderwijs krijgen.

Enerzijds horen wij van ouders dat ze uitzien naar dat hun kind alle dagen naar school kan gaan, anderzijds ontvangen wij bezorgde berichten van ouders. Ook leerlingen zijn verdeeld: er zijn klassen waarin gevraagd is door te gaan met het huidige stramien om de rust richting de toetsweek te bewaren, maar we horen ook leerlingen die niet kunnen wachten weer volledig naar school te komen.

Om aan al deze geluiden tegemoet te komen en met in het achterhoofd het risico van lesuitval door de matige ventilatie, verandert er zichtbaar in het rooster van uw zoon of dochter niets. U kunt er met uw zoon of
dochter zelf voor kiezen om op de dagen dat er online onderwijs is (te zien aan de blauwe camera in Magister), les op school te volgen. Daarvoor hoeft u geen stappen te ondernemen.

In de toetsweek worden de toetsen afgenomen in halve klassen. Daarna vinden er activiteiten plaats in hele klassen. Deze activiteiten vinden voornamelijk buiten plaats. Met dank aan een bijdrage van de ouderraad, gaan alle leerlingen aan het einde van het jaar met hun klas naar het klimpark in Het Twiske!

Zelftesten
Vandaag en morgen ontvangen alle leerlingen 2 zelftesten. Door het gebruik van zelftesten is sneller te zien wie besmet is met het coronavirus. Leerlingen doen de zelftest thuis in overleg met u. De zelftesten zijn voor persoonlijk gebruik van de leerlingen bedoeld.

Ook als er geen klachten zijn, kan een leerling besmet zijn met het virus. Sommige mensen merken er niets van. Daarom is het verstandig om regelmatig te testen. Als een leerling positief is getest en Corona heeft, kan hij/zij snel maatregelen nemen en in quarantaine gaan. Zo worden mensen om hen heen niet in gevaar gebracht.

Als een testuitslag positief is, betekent het dat de leerling besmet is met het coronavirus. Als de test negatief is, is de kans groot dat er geen besmetting is. De zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de testen van de GGD in de teststraat. Het kan dan ook zijn dat de uitslag negatief is, terwijl de leerling toch besmet is. Zie voor meer informatie over de test,
bijgaande brochure van de Rijksoverheid en de flyer ‘Zelftesten in het voortgezet onderwijs’.

Als een leerling klachten heeft, dan is de zelftest niet genoeg. Dan blijft het dringende advies om naar de GGD-teststraat te gaan voor een test. Wij horen graag direct van u als de uitslag van een zelftest positief is.
Dat helpt ons om de situatie op school goed in beeld te hebben, zodat wij, als daar aanleiding voor is, maatregelen kunnen treffen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met de betreffende afdelingsleider:

Tineke Keuning, afdelingsleider onderbouw: t.keuning@saenredam.nl
Marga Honingh, afdelingsleider bovenbouw: m.honingh@saenredam.nl


Met vriendelijke groet,
In de hoop dat iedereen gezond blijft,
Marijke Hendriks, directeur

<
juli 2024
>
juli 2024
202407