Ontwikkeldagen

Zaandijk, 25 april 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Betreft: ontwikkeldagen

Dit schooljaar zijn er voor het personeel nog twee zogenaamde ‘ontwikkeldagen’ ingepland. Het betreft woensdag 2 juni en donderdag 1 juli a.s. Op deze dagen zijn er voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 geen lessen.

Wel staat op donderdag 1 juli a.s. voor leerjaar 1 de boekeninname gepland. Meer informatie daarover volgt later.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Administratie Het Saenredam