Onze resultaten

Als u klikt op “resultaten” dan vindt u volledige informatie over onze instroom, doorstroming binnen de school, de eindexamenresultaten, de slagingspercentages en onze uitstroom.