Opleiden voor de toekomst

Kennis hebben blijft van grote waarde en hoe je kennis verwerft wordt steeds belangrijker. Kortom: “leren” is belangrijk en “leren om te leren” ook. Dat vraagt van leerlingen in toenemende mate de vaardigheid om nieuwe kennis te vergaren en ondernemend te durven zijn. .

Onze leerlingen zijn zelfstandig en nieuwsgierig

Het Saenredam is een school waar leerlingen zich thuis gaan voelen. De leerlingen zijn zelfstandig, maar mogen ook fouten maken. We leren ze op onderzoek uit te gaan, kritische vragen te stellen en te leren kiezen. Ze maken hier kennis met de wereld buiten school. Dat ze zichzelf en elkaar leren kennen is een voorwaarde, vandaar dat Deep Democracy een van onze bouwstenen is.

Onze leerlingen zijn het toekomstige talent van de Zaanstreek en daarbuiten

Wie heeft de regie: de leerling of de docent? Een vraag die dertig jaar geleden gemakkelijker te beantwoorden was dan nu. De leerling die zelf aan het roer zit, is gemotiveerder en beter voorbereid op een wereld waar zelf kunnen kiezen een van de belangrijkste vaardigheden is. Leerling en docent trekken samen op en zoeken naar de juiste balans tussen leren en ervaringen op doen. Zo bereiden we de leerlingen voor op het maken van de goede, bij hen passende keuzes in de toekomst.

Onze leerlingen geven inspiratie en het zijn doeners

Doen is het nieuwe denken! Creatief naar oplossingen zoeken levert vaak mooie ideeën op. Wij hopen leerlingen te inspireren, maar we weten dat zij ons ook inspireren. Ruimte voor eigen initiatief is dus belangrijk. Groeien, leren en doen, gaan met vallen en opstaan. Dat brengt onverwachte momenten met zich mee. Wij zijn er, zodat we samen de koers kunnen bepalen.