OVO Bestuur

Het Saenredam is onderdeel van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.

In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De ruim 750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor onderwijs aan bijna 6500 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek.

De andere OVO-scholen zijn: Betrand Russell College, Compaen vmbo, Praktijkschool De Brug, Trias vmbo, Zaanlands Lyceum en Zuiderzee College.

Kijk voor meer informatie op: www.ovo-zaanstad.nl.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van OVO Zaanstad bestaat uit de heer Gerbrand de Lange (voorzitter) en mevrouw Betty van Nieuwenhuizen (lid). Het beleid van de organisatie formuleert het College van Bestuur samen met de schooldirecteuren. Elke vier weken komen zij bij elkaar om in gesprek te gaan over de manier waarop de scholen invulling geven aan dit beleid. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen. Het College van Bestuur is bereikbaar via het service- en expertisecentrum (OVO Service).

Postadres:      Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Telefoon:        0756401548
E-mail:            info@ovo-zaanstad.nl
Internet:         www.ovo-zaanstad.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van OVO Zaanstad. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en op het functioneren van de organisatie als geheel.

De Raad van Toezicht van OVO Zaanstad bestaat uit:

•           De heer Ruud Vreeman (voorzitter, lid remuneratiecommissie )
•           Mevrouw Liesbeth van Welie (lid )
•           De heer Arron Bell (lid auditcommissie)
•           Mevrouw Marianne Heeremans (lid remuneratiecommissie )
•           De heer Thierry van der Weide (lid auditcommissie )