Peer 2 Peer

Op Het Saenredam werken we met Peer 2 Peer. Leerlingen uit klas 3 ondersteunen in tweetallen de mentor. Deze leerlingen kunnen een goed rolmodel zijn voor nieuwe leerlingen en leerlingen communiceren makkelijk met elkaar. De activiteiten waar ze bijvoorbeeld bij helpen zijn: Het meehelpen bij een klassenactiviteit, het aanleren van huiswerk plannen en zo nu en dan een praatje maken met de nieuwe leerlingen. Ook zijn er Peer Buddy’s. Zij worden aan zij-instromers gekoppeld. Op deze manier hopen wij ervoor te zorgen dat de nieuwe leerling zich snel bij ons zal thuis voelen. Leerlingen die zich aanmelden voor een Peer begeleidingsrol worden goed opgeleid en ze komen maandelijks bij elkaar om in intervisie te bespreken met welke situaties ze te maken hebben gehad. Dus niet alleen de leerlingen die begeleiding krijgen, maar ook de leerlingen die begeleiding bieden, ontwikkelen zich. Wanneer de begeleidingsperiode afgelopen is, krijgen de Peer Leaders een mooi certificaat met daarop hun verworven competenties.