Vakkenpakketkeuze voor 4 mavo en naar 4 havo

Zaandijk, 11 maart 2021

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van 3 mavo

Betreft : vakkenpakketkeuze voor 4 mavo en eventuele doorstroom naar 4 havo Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,

Voor leerjaar 4 moeten de leerlingen een definitief vakkenpakket te kiezen.

De gekozen vakken moeten in het programma ‘Zermelo’ vóór 25 maart worden ingevoerd. In de bijgevoegde Handleiding Zermelo Keuzeformulieren staat alle informatie.

Inloggen:

U kunt inloggen met de gegevens die uw zoon/dochter ook gebruikt op Het Saenredam voor Magister, via: https://saenredam.zportal.nl

Afronden mavo:

Voor leerjaar 4 – het eindexamenjaar – wordt er uit één van de onderstaande profielen gekozen:

 • Economie
 • Zorg en Welzijn
 • Techniek
 • Landbouw

Ieder profiel bestaat uit een verplicht deel, verplichte profielvakken en een profielkeuzevak. Tenslotte worden er nog 2 vakken uit het vrije deel gekozen

1)  Verplicht deel

NederlandsL.O.Maatschappijleer
EngelsMentor / LOB 

2)  Profieldeel

Profiel                                                            Verplicht profielvak(ken)       Keuze profielvak: één vak kiezen

Natuur & TechniekWiskunde & Nask1geen
Economie & ondernemenEconomieFrans / Duits / Wiskunde
Zorg & WelzijnBiologieWiskunde / Aardrijkskunde / Geschiedenis
Landbouw & natuurlijke omgevingWiskundeNask 1 / Biologie

Vrije deel: Je kiest twee vakken

waarvoor de volgende voorwaarden gelden.

 • Frans óf Duits (dit geldt ook als één van deze vakken in het profieldeel is gekozen)
  • Tekenen óf Textiele werkvormen
  • Nask 1 alleen in combinatie met wiskunde
Wiskunde
Nask 1
Nask 2
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Duits of Frans*
Tekenen of Textiele werkvormen*

Doorstroom van 4 mavo naar 4 havo:

Wil je naar het havo, dan moet je aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Je bent geslaagd voor 4 mavo en hebt in 7 vakken eindexamen gedaan. Je hebt dan een drempelloze doorstroom.
 • Je bent geslaagd voor 4 mavo en hebt in 6 vakken eindexamen gedaan en je voldoet ook aan de volgende criteria:
 • Het gemiddelde voor de eindexamen vakken met een centraal schriftelijk examen is een 6,8 of hoger.
 • Het eindexamencijfer voor elk van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is minimaal een 6,5.

Om aansluiting te hebben op één van de havo profielen moet je examen hebben gedaan in de verplichte profielvakken. Ook voor havo zijn Nederlands en Engels verplicht. Wanneer je examen in 7 vakken gaat doen, kies je 3 vakken uit het “vrije deel”.

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 heeft Het Saenredam een 4e klas havo met de volgende profielen:

 • CM Cultuur en maatschappij
 • EM Economie en maatschappij
 • NG Natuur en Gezondheid
 • NT    Natuur en Techniek

Vakken die de mavo leerling gevolgd moet hebben voor instroom in één van de havo-profielen van Het Saenredam. *

ProfielProfielvakken
CMFrans of Duits
EMwiskunde, economie
NGwiskunde, nask2, biologie
NTwiskunde, nask1, nask2

*onder voorbehoud van wijzigingen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor of l.meyn@saenredam.nl.

Met vriendelijke groeten, Team Het Saenredam