Schoolaansprakelijkheidsverzekering

Schade veroorzaakt door leerlingen voor zover er geen sprake is van opzet tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband is verzekerd, maar met een aanvullend karakter. Dat wil zeggen dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op eigen of andere lopende verzekeringen. Indien er wel sprake is van opzet kan de school de leerling c.q. diens ouders aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. Er is altijd sprake van € 75,- eigen risico.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit geldt ook voor ontstane schade aan (brom)fietsen van leerlingen, ook al staan ze op slot en/of in de fietsenstalling.

Het is belangrijk dat verlies, schade of diefstal altijd gemeld wordt bij de schoolleiding. De school of het slachtoffer kan besluiten om aangifte te doen bij de politie. We raden leerlingen aan om veel geld en waardevolle spullen niet mee te nemen naar school als dit niet nodig is. Als het niet anders kan, zorg er dan voor dat waardevolle spullen in je kluisje opgeborgen worden. Bij vernielingen en diefstal in school kan de directie aangifte doen bij de politie.