vrijwillige ouderbijdrage

Ook al wordt het onderwijs door de overheid betaald, u ontvangt nog steeds rekeningen van school. Hierop staan echter alleen nog maar kosten vermeld die geen betrekking hebben op schoolboeken en lesmateriaal. De school vraagt u om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes of extra activiteiten of materialen, die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken. Zonder de vrijwillige bijdragen van de ouders/verzorgers kan de school deze activiteiten niet door laten gaan.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vrijwillige ouderbijdragen. De kosten kunnen verschillen per schooljaar en afdeling. In het overzicht zijn de bedragen voor de leerling per activiteit opgenomen. U ontvangt van de school een rekening voor de vrijwillige bijdragen. Als ouders/verzorgers niet willen betalen voor bijvoorbeeld een schoolreis of excursie, dan kan de school besluiten de leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit. De leerling wordt in dat geval op school verwacht voor een vervangende activiteit.

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor:

  1. algemene kosten € 45
  2. activiteiten georganiseerd door de ouderraad
  3. kluisjeshuur
  4. excursies en buitenschoolse activiteiten (eventueel meerdaags)
  5. kunst- en cultuur beleving, sport & spel en deelname cursussen
  6. extra lesmateriaal
  7. andere kosten zoals sportkleding en gereedschappen.