vrijwillige ouderbijdrage

Ook al wordt het onderwijs door de overheid betaald, u ontvangt nog steeds rekeningen van school.
De school vraagt u om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld (meerdaagse) excursies of extra activiteiten die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken. U bent niet verplicht om deze vrijwillige ouderbijdragen te doen; uw kind zal niet worden uitgesloten van deelname aan de betreffende activiteit of excursie. De school kan echter niet zonder de financiële steun van ouders/verzorgers; samen maken we het mogelijk om een interessant en gevarieerd programma aan onze leerlingen aan te bieden.

De vrijwillige ouderbijdragen kunnen verschillen per schooljaar en afdeling. U ontvangt van de school een rekening voor de vrijwillige bijdragen die voor uw kind gelden.

Er wordt in schooljaar 2023-2024 een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bestaat uit:

  1. Bijdrage algemene kosten € 77,50
    Met deze bijdrage verzorgen wij o.a. voorlichting door externen (bijv. Halt), schoolfoto’s, cultuurkaart, sint- en kerstviering, sportactiviteiten, culturele week, Tech your Talent week , schoolfeesten, theaterweek en kerstgala.
  2. Bijdrage aan ouderraad € 22,50 (deels financieren van o.a. mentoruitjes, (introductie)activiteiten, diplomering, sinterklaasattentie, kerstviering en kerstgala)

Naast bovengenoemde jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt in de loop van het schooljaar voor een aantal excursies en activiteiten aan u een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De meeste van deze activiteiten/excursies zijn door de MR vastgesteld.
Voor activiteiten en excursies die gedurende het schooljaar “spontaan” worden georganiseerd, kunt u in sommige gevallen ook een verzoek tot vrijwillige ouderbijdrage ontvangen.

Solidariteitsfonds: samen maken we het mogelijk

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat betekent dat alle leerlingen mogen meedoen met de activiteiten, mee kunnen op reis/excursie en gebruik mogen maken van de voorzieningen. Ook als ouders de vrijwillige bijdragen niet voldoen. Wel kunnen we eventueel besluiten dat een activiteit niet doorgaat als er onvoldoende financiering is, maar als de activiteit doorgaat, doet elke leerling uit de klas mee.

Niet alle ouders zullen de financiële mogelijkheden hebben om de vrijwillige ouderbijdragen te betalen. Om de kosten voor de reizen en excursies als school te kunnen dragen, zijn we in schooljaar 2022-2023 gestart met een solidariteitsfonds voor ouders. Indien u de mogelijkheid hebt kunt u als ouder, naast de gevraagde ouderbijdrage, een bedrag overmaken. Dit is een gift voor het solidariteitsfonds.
U kunt zelf kiezen welk bedrag u extra wilt bijdragen.