vrijwillige ouderbijdrage

Ook al wordt het onderwijs door de overheid betaald, u ontvangt nog steeds rekeningen van school. Hierop staan echter alleen nog maar kosten vermeld die geen betrekking hebben op schoolboeken en lesmateriaal. De school vraagt u om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes of extra activiteiten of materialen, die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken. Zonder de vrijwillige bijdragen van de ouders/verzorgers kan de school deze activiteiten niet door laten gaan.

Hieronder treft u een overzicht aan van de vrijwillige ouderbijdragen. De kosten kunnen verschillen per schooljaar en afdeling. In het overzicht zijn de bedragen voor de leerling per activiteit opgenomen. U ontvangt van de school een rekening voor de vrijwillige bijdragen.

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor:

  1. algemene kosten € 45
  2. activiteiten georganiseerd door de ouderraad
  3. kluisjeshuur
  4. excursies en buitenschoolse activiteiten (eventueel meerdaags)
  5. kunst- en cultuur beleving, sport & spel en deelname cursussen
  6. extra lesmateriaal
  7. andere kosten zoals sportkleding en gereedschappen.