Afronding van het schooljaar 2020-2021

Zaandijk, 17 juni 2021

Betreft: Aan de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s)
van leerjaar 1, 2 en 3

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Bij het einde van het schooljaar en de start van een nieuw schooljaar is er
extra aandacht nodig voor bijzondere afspraken, want in deze periodes gaan
dingen vaak anders dan in normale lesweken. In deze brief treft u alle
afspraken aan.

Op vrijdag 20 augustus is vanaf 16.00 in Magister het nieuwe rooster voor
schooljaar 2021-2022 zichtbaar. We gaan er op dit moment vanuit, dat we
weer als vanouds het onderwijs kunnen verzorgen na de zomervakantie.
Daarom starten vooralsnog de lessen van het nieuwe schooljaar op woensdag
25 augustus.

Wij wensen iedereen een goed einde van dit wederom bijzondere schooljaar toe
en wij hopen alle leerlingen in goede gezondheid in het nieuwe schooljaar te
mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Tineke Keuning en Marga Honingh
Afdelingsleiders Het Saenredam


AFRONDEN SCHOOLJAAR 2020-2021


Toetsweek leerjaar 1, 2 en 3
Deze week is van vrijdag 18 juni t/m donderdag 24 juni, volgens het rooster in
Magister. Het rooster is al eerder gestuurd en tevens is het zichtbaar in
Magister.

Inhalen toetsen leerjaar 1, 2 en 3
Er zijn op vrijdag 25 juni om 9.00 uur in lokaal 1.07 inhaalmomenten voor
gemiste toetsen van toetsweek 5.

Klimpark leerjaar 1, 2 en 3
Als jaarafsluiting gaat elke klas van leerjaar 1, 2 en 3 naar Klimpark Twiske in Oostzaan. Het klimmen staat onder leiding van de instructeurs van het klimpark. De mentor en gymdocenten zullen die dag ook aanwezig zijn. Het
klimmen duurt in totaal 2 uur. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het klimpark. Er kan onderling
afgesproken worden om er in een groepje naartoe te fietsen. Ook kun je aan je mentor aangeven dat je graag met iemand samen wil fietsen. De mentor zorgt dan voor een passend fietsgroepje, waarbij je je kan aansluiten.
Trek sportieve kleding en gesloten schoenen aan en neem wat te drinken en eten mee. Na afloop krijgen de leerlingen een ijsje. De bekostiging vindt plaats vanuit de ouderraad, aangevuld door Het Saenredam. In het schema in de
bijgevoegde brief is te zien welke klas welke dag en tijdstip wordt verwacht. Graag een kwartier van te voren aanwezig zijn. Wij wensen alle leerlingen heel veel plezier!

Mentoruitjes leerjaar 1, 2 en 3
In de komende weken vinden er op verschillende momenten nog mentoruitjes plaats. Elke mentor maakt hierover met zijn/haar klas afspraken. U wordt hierover door de mentor op de hoogte gebracht. Het mentoruitje wordt betaald uit de bijdrage die u via de jaarnota heeft voldaan.

Activiteiten gefactureerd via de jaarnota
Activiteiten die niet hebben plaatsgevonden maar door u wel zijn betaald via de jaarnota, worden gecrediteerd. Het betreffende bedrag wordt voor de zomervakantie teruggestort op uw bankrekening.

Loopbaanoriëntatie spel leerjaar 2 op 25 juni
Op vrijdag 25 juni krijgen de leerlingen van leerjaar 2 een LOB-les in het kader van techniek. De leerlingen spelen een spel waarbij aan de hand van aansprekende filmpjes verschillende takken van techniek worden behandeld. Tussendoor wordt de link gelegd met onderwerpen die in bijvoorbeeld de les natuurkunde wordt behandeld. In Magister zien de leerlingen hoe laat en waar zij verwacht worden.

Projectweek leerjaar 2
Leerlingen uit het tweede leerjaar krijgen in de projectweek van maandag 5 tot en met vrijdag 8 juli o.a. voorlichting over verkeersveiligheid en voorlichting preventie verslaving.

Kluisjes leeg en schoonmaken
Leerlingen zorgen ervoor dat zij voor de vakantie al hun spullen uit hun kluisjes halen.

Aanbod aanschaf/huur laptop The Rent Company
Net als vorig schooljaar is het mogelijk via The Rent Company voor uw zoon/dochter een laptop te kopen of huren. Als bijlage bij deze brief vindt u de betreffende informatie.

Eindvergaderingen: dinsdag 29 juni en/of woensdag 30 juni
De mentor neemt op de dag van de vergadering contact op met de ouders
en deelt het resultaat van de rapportvergadering mee. Dit kan per mail of telefonisch zijn.

Overstappers
Leerlingen die mogelijk overstappen naar een andere school, worden woensdag
7 juli geïnformeerd over de uitkomst van het laatste overstappersoverleg.

Boeken inleveren
De leerlingen van klas 2 en 3 leveren hun boeken in op woensdag 30 juni. De leerlingen van klas 1 leveren hun boeken in op donderdag 1 juli. Zie het schema in de bijlage bij deze brief. Er is een schema gemaakt per klas, op alfabetische volgorde achternaam. We verzoeken jullie goed te kijken wanneer je aan de aanwezig moet zijn. Kom niet te vroeg (max. 5 minuten voor tijd). Wacht op het schoolplein en houd 1,5 meter afstand van elkaar. Volg de instructies van de medewerkers op. De leerlingen hebben hun boekenlijst deze week op school ontvangen. Als zij niet aanwezig waren op school, is deze lijst per post verstuurd naar het huisadres van de leerling.

Rapportuitreiking op school
Op vrijdag 9 juli wordt het eindrapport uitgereikt. Dit gaat dit jaar op een alternatieve manier plaatsvinden. We verwachten de leerlingen op verschillende momenten op school. Het rooster voor deze ochtend volgt binnenkort.
Aansluitend aan de uitreikingen start de zomervakantie.

Algemene informatie
De zomervakantie start op zaterdag 10 juli en duurt t/m zondag 22 augustus 2021.
de administratie van de school is gesloten van zaterdag 17 juli t/m zondag 15 augustus.

START SCHOOLJAAR 2021-2022

  1. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten we na de zomervakantie weer gewoon onderwijs te kunnen geven. Alles blijft echter nog wel onder voorbehoud.
  2. Uiterlijk vrijdag 20 augustus is vanaf 16.00 uur in Magister het nieuwe rooster te zien.
  3. NB: wij zullen het rooster in ieder geval de eerste twee weken volgen alvorens in te gaan op eventuele verzoeken over klaswijziging. Verzoeken, voorzien van motivatie, kunnen alleen worden ingediend bij de betreffende mentor. Wij kunnen het verzoek uitsluitend inwilligen als het roostertechnisch en qua aantallen mogelijk is.