BRUIKLEENOVEREENKOMST Leermaterialen op de scholen van OVO Zaanstad 2022-2023

In het voortgezet onderwijs geeft de school aan de leerling de benodigde leermaterialen, dat wil zeggen leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken, cd’s en dvd’s, in bruikleen voor de duur van de opleiding. Er wordt hiervoor door de overheid een bedrag per leerling beschikbaar gesteld aan de school. De leermaterialen worden telkens voor de duur van een schooljaar in goede staat ter beschikking gesteld. Onder de download link vindt u de brief met alle voorwaarden.