Diverse informatie

Zaandijk, 1 april 2021

Aan de ouder(s)/verzorgers van alle leerlingen van het Saenredam

Betreft: diverse informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Deze week begint het voorjaar gelukkig zijn gezicht te laten zien! Op naar de Pasen.

Na de voorjaarsvakantie zijn we er in geslaagd om alle leerlingen in plaats van tenminste 1 dag gemiddeld 2,5 dag per week fysiek onderwijs op school te laten volgen. Dat doen we door hybride les te geven. Over het algemeen loopt dat goed. Al hoewel er niets gaat boven alle leerlingen weer naar school en in de klas.

Zover zijn we nog niet. In de afgelopen week is ook op Het Saenredam een aantal leerlingen positief getest op Corona. Wij handelen dan in overleg met de GGD en het volgens ons vastgestelde beleid. Als uw zoon of dochter in het lokaal is geweest met een positief geteste leerling, dan wordt u per e-mail geïnformeerd over de maatregelen.

Het hybride onderwijs geeft een enorme belasting voor alle medewerkers en vraagt ook een grote mate van inzet van de leerlingen. Helaas is er nog geen concreet zicht op wanneer deze situatie eindigt. Wij zijn er trots op hoe onze leerlingen en hoe de docenten, ondanks alle beperkingen, nog steeds gezamenlijk de schouders eronder zetten. Want juist het hybride lesgeven maakt dat het ons lukt om alle leerlingen gemiddeld die 2,5 dag per week op school onderwijs te bieden.

Naast het leren in de lessen, verdient de mentale gezondheid van leerlingen en medewerkers evenveel aandacht. De crisis brengt veel onzekerheid en dus daarom meer stress en onrust met zich mee. Met de komst van het voorjaar en de toenemende vaccinatiegraad hopen we dat het niet al te lang meer duurt en dat we zo snel mogelijk allemaal weer elke dag naar school kunnen. Dat biedt namelijk de beste mogelijkheid om te zorgen dat we onze leerlingen het onderwijs kunnen bieden zoals we dat het liefste zien!

In de bijlagen bij deze e-mail vindt u twee folders: één met spelregels over de online-les en één over spelregels voor sociale media. Deze afspraken gelden voor alle scholen van OVO Zaanstad en worden komende week in de mentorlessen besproken. Wij willen u vragen hier ook thuis, zo nodig, aandacht aan te besteden.

Als u vragen heeft, horen wij ze graag. Wij wensen u een mooi Paasweekend.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Het Saenredam